Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigating the relationship between curiosity level and computer self efficacy beliefs of elementary teachers candidates

Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.10, sa.4, ss.248-254, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigating The Relationship Between Curiosity Level And Computer Self Efficacy Beliefs Of Elementary Teachers Candidates

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.10, sa.4, ss.248-254, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMAYA YÖNELİK MOTİVASYONLARI VE AKADEMİK

Turkish Studies, cilt.13, sa.1, ss.415-432, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Matematik Problemi Çözme Tutumları İle Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik İnançları

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, sa.1, ss.98-106, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine İlişkin Disiplinlerarası Ders Tasarımları ve Değerlendirmeleri

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, sa.1, ss.107-123, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ “FEN EĞİTİMİNDE MATEMATİĞİN KULLANILMASI” İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), cilt.5, sa.1, ss.43-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının 'Fen Eğitiminde Matematiğin Kullanılması'İle İlgili Görüşleri:Bir Metafor Analizi Çalışması

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.5, sa.1, ss.43-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pre-service Primary Mathematics Teachers’ Skills of Using the Language of Mathematics in the Context of Quadrilaterals

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.7, sa.1, ss.13-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Ve Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile İlişkin Görüşlerinin Araştırılması

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.4, sa.4, ss.238-245, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service Mathematics Teachers Attitudes towards the Profession of Teachıng

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, sa.3, ss.558-569, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Counselling and Guidance Religion Culture and Moral Knowledge TeacherCandidates in Terms of Certain Variables

Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi (AEAD). Mediterranean Journal Of Educational Research (MJER), 14a sayısı ISSN: 1309-0682 sayfa: 638-641. 2013., ss.837-841, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS SUCCESS IN MATHEMATICSAND OVERALL SUCCESS

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.4, sa.1, ss.28-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ YETERLİKLERİNİN DERSÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları DergisiJournal of Research in Education and Teaching, cilt.1, sa.2, ss.143-149, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

PRE SERVICE PRIMARY TEACHERS MATHEMATICS TEACHING EFFICACY AND MATHEMATICS SELF EFFICACY IN TERMS OF PARENTAL LEVEL OF EDUCATION

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.3, sa.2, ss.170-180, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÖĞRENME STİLLERİNİN İLKÖĞRETİM 7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNEETKİSİ

Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.17, ss.1-11, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

THE RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTARY STUDENTS ATTITUDES TOWARDSMATHEMATICS AND STUDYING TO MATHEMATICS

International Journal on New Trends in Education and Their ImplicationsJanuary,, cilt.3, sa.1, ss.20-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers

Procedia Social and Behavioral Sciences, cilt.2, ss.1630-1635, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmeni Yetiştirilmesinde Proje Tabanlı Eğitim Süreciyle Adaylarda Proje Kavramının Oluşturulması Yaklaşımı

İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.11-24, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Matematik Öğretiminde Doğa İle İlişkilendirmeye Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), 22 - 23 Mayıs 2020, cilt.1, ss.158-164

MATEMATİK DERSİ İLE DİĞER DERSLERE ÇALIŞMA KONUSUNDA FARKLILIĞIN ÖĞRETMEN ADAYLARINCA DEĞERLENDİRİLMESİ

IMASCON 2019 SPRING- Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.841-847

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİNİ TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.767-772

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Tarihteki Ünlü Matematikçiler Hakkındaki Farkındalıkları

International Symposium on History Education (ISHE 2018), İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.402-409

Öğretmen Adaylarının Matematiğin Kullanıldığı Alanlar Ve Günlük Yaşam İlişkisine İlişkin Görüşleri

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.538-546

Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri Ve Matematik Okuryazarlıklarına İlişkin Bir Araştırma

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2018, ss.538-546

Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öz-Yeterlilikleri ve Matematik Öğretiminde Dile İlişkin Görüşleri

International Conference on Best Practices and Innovations in Education, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2015, cilt.1, ss.123 Creative Commons License

Pre-service Mathematics Teachers’ Views of Language in Mathematics Teaching and Their Math Literacy Self-Efficacies

4th International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Atina, Yunanistan, 31 Ağustos - 03 Eylül 2015, cilt.1, ss.285

Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Kullanılan Dile İlişkin Görüşlerinin Araştırılması

6th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, cilt.1, ss.95

Öğretmen Adaylarının PİSA Matematik Sorularını Çözme Ve Matematik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi

6th International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2015, ss.62

Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik Algıları ve Okul Deneyimi Etkinlikleri Hakkında Görüşleri

1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.517-519

İlkögretim Ögretmen Adaylarının Meraklılık Düzeylerinin İncelenmesi

International Conference on New Trends in Education and Their Implications , Antalya, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2010, ss.492-497

The perceived problem solving skills of primary mathematics and primary social sciences prospective teachers

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.1630-1635 identifier identifier

Ilköğretim Birinci Kademede Kesir Öğretiminde Kesir Takimlari Ile Öğrenmenin Öğrenci Başarisina Etkisi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.390-394

Öğretmen Adaylarının ‘E-Kitap’ Kullanımına İlişkin Görüşleri İle İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi

2.nd International Conference on Innovtions in Learning for the Future 2008: e- Learning, Future-Learning 2008, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mart 2008, ss.205-214

Anlamlandırmanın Matematik Öğretimi Üzerindeki Etkisi

5. Matematik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2006, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri