Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2020 Tıpta Uzmanlık

    SEKUNDUM ATRİAL SEPTAL DEFEKT TANILI HASTALARIMIZIN KATETER İLE KAPATILMASI SONRASI UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü