Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The relationship between pre-school children's patterning skills and language development

Elementary Education Online, cilt.20, sa.1, ss.999-1009, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri Ebeveyn Formu'nun Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışması

VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020, ss.1427-1429

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Örüntü Becerisi ve Dil Gelişimi İlişkisi

VIIth International Eurasian Educational Research Congress Online, Eskişehir, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2020, ss.1724-1726

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları İle Duygusal Zeka Özellikleri İlişkisi

III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019, ss.5