Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1987 - 1992 Tıpta Uzmanlık

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1991 Tıpta Uzmanlık

    TEKRARLAYAN DÜŞÜKLERDE LUPUS ANTİKOAGULAN (LAC), ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR (ANA), ANTİ-DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT ANTİKOR (ANTİ-DNA), ANTİKARDİOLİPİN ANTİKORLARININ (ACA) VARLIĞI VE TEDAVİDE KORTİKOSTEROİD + ASPİRİN KULLANIMININ YERİ

    İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum A.B.D.