Arş.Gör.Dr.

Berrak FIRAT


Mühendislik Fakültesi

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Sismoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2017

2006 - 2017

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik/Fen Bilimleri, Jeofizik/Sismoloji, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik/Fen Bilimleri, Jeofizik/Sismoloji, Türkiye

2000 - 2004

2000 - 2004

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik/Fen Bilimleri, Jeofizik/Sismoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2008

2008

Doktora

Marmara Bölgesi'nin Kuvvetli Yer Hareketi Karakteristiklerinin Belirlenmesi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Jeofizik/Sismoloji

2006

2006

Yüksek Lisans

Öncü Şoklar ve Özellikleri, Türkiye'den Örnekler

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik, Jeofizik/Sismoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Introduction to Programming with MATLAB

Mesleki Eğitim

Vanderbilt University

2020

2020

Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimleri Alanında Proje Hazırlama Eğitimi

Mesleki Eğitim

TÜBİTAK 2237-B

2020

2020

MATHWORKS / MATLAB Onramp

Veri Analizi

Vanderbilt University

2018

2018

MATLAB & Simulink Akademide Robotik Uygulamaları Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MATHWORKS

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araş. Merkezi

2011

2011

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Esri Teknolojileri Bilgilendirme Semineri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ESRİ

2011

2011

MATLAB’in Temelleri

Eğitim Yönetimi ve Planlama

MATHWORKS

2009

2009

International Training Course on Seismology, Seismic Data Analysis

Eğitim Yönetimi ve Planlama

GFZ GERMAN RESEARCH CENTRE FOR GEOSCIENCES/Earthquake Risk and Early Warning

2008

2008

Using Ambient Vibration Array Techniques for Site Characterisation and Seismic Microzonation

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK

2003

2003

7th Workshop on NonLinear Dynamics and Earthquake Prediction

Eğitim Yönetimi ve Planlama

International Centre For Theoretical Pyhsics

Araştırma Alanları

Jeofizik Mühendisliği, Sismoloji, Deprem Sismolojisi, Bilgi Sistemleri, Haberleşme ve Kontrol Mühendisliği, Sinyal İşleme, Sinyal İşleme Kuramı ve Metotları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliğ

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Yerbilimlerinde Fortran Uygulamaları

Lisans

Lisans

Yerbilimlerinde Fortran

Lisans

Lisans

Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Genel Jeofizik

Lisans

Lisans

Elastik Dalga Yayınımı

Lisans

Lisans

Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Yerbilimlerinde Fortran Uygulamaları

Lisans

Lisans

Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları

Lisans

Lisans

Fizik II Lab

Lisans

Lisans

Jeofizikte Modelleme

Lisans

Lisans

Veri İşlem II

Lisans

Lisans

Sismoloji

Lisans

Lisans

Jeofizikte Matematik Yöntemler I

Lisans

Lisans

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2011

2011

Analyse of ambient noise data collected on sediments in Yalova, Turkey

Tekebaş S., YALÇINKAYA E. , Üsküloğlu Ö., Fırat B.

European Seismological Commission 32nd General Assembly, Montpellier, Fransa, 6 - 10 Ekim 2011, ss.1

2007

2007

Foreshocks Characteristics of Dinar Earthquake

FIRAT B.

Seismology, Seismic Data Analysis, Hazard Assessment and Risk Mitigaiton, Potsdam, Almanya, 5 Ağustos - 08 Eylül 2007, ss.12

2004

2004

Marmara Denizin’in Tektonik ve Yapısal Birimleri

FIRAT B.

) Jeofizik Mühendisleri Odası 2nci Öğrenci Kongresi, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2004, ss.18

2004

2004

Seismic Hazard In Marmara Region

FIRAT B.

7th Workshop on NonLinear Dynamics and Earthquake Prediction, Trieste, İtalya, 29 Ağustos - 11 Eylül 2004, ss.14

2003

2003

01 Mayıs 2003 Bingöl Depremi

Gündoğdu O. , FIRAT B.

15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2003, ss.17

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Foto Albümü

FIRAT B.

90 Yılın Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Jeofiziğin Serüveni, Hisarlı Z.M., Özçep F., Editör, Literatür Yayıncılık, İstanbul, ss.209-243, 2017

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Society of Exploration Geophysicsists

Üye

2004 - Devam Ediyor

2004 - Devam Ediyor

Jeofizik Mühendisleri Odası

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Mühendislik Teknolojileri ve Temel Bilimleri Alanında Proje Hazırlama Eğitimi

Katılımcı

Iğdır-Türkiye

2017

2017

90 YILIN ARDINDAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNDE JEOFİZİĞİN SERÜVENİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

18. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2008

2008

International Training Course on Seismology, Seismic Data Analysis, Hazard Assessment

Katılımcı

Potsdam-Almanya

2003

2003

Seventh Workshop on Non-linear Dynamics and Earthquake Prediction

Katılımcı

Trieste-İtalya

2003

2003

15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

Burslar

2009 - 2017

2009 - 2017

Doktora Başarı Bursu

TÜBİTAK

2005 - 2008

2005 - 2008

Yüksek Lisans başarı bursu

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

Ders Dökümanları