Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nutritional practices of mothers with children in the 1-2 age group

International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research, sa.9, ss.65-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

El Antiseptiği Kokusunun Preterm Yenidoğanlarda Kardiyorespiratuar Stabilizasyon ve Stres Düzeyine Etkisi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, ss.0-63

0-2 yaş grubu çocukların uyku alışkanlıklarının annelerinin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesi

61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 16. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Kasım 2017, ss.0-9

Characteristic of children who apply to hospital for constipation

2nd. National and 1st. International Mediterranean Pediatric Nursing Congress, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2009, ss.103-104

Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakışları

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.402

Kitap & Kitap Bölümleri

Fiziksel cezanın çocuk üzerine etkisi

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi Yetişkin Bildirileri Kitabı. Cilt 2., Gülan A., Şirin M.R., Şirin M.C., Editör, Çocuk Vakfi Yayınları, İstanbul, ss.156-163, 2011

Diğer Yayınlar