Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2014 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2012 - 2014 Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 1999 - 2012 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

Verdiği Dersler

 • Lisans Hemşirelik Bakımı IV

 • Lisans Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • Yüksek Lisans ÇOCUKTA BÜYÜME GELİŞME

 • Lisans Epidemiyolojiye Giriş ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

 • Doktora YENİ DOĞAN HEMŞİRELİĞİ

 • Lisans Klinik Uygulama

 • Yüksek Lisans Çocuk Sağlığı Hemşireliği

 • Doktora ÇOCUK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

 • Doktora ÇOCUKTA PSİKO-SOSYAL SORUNLAR

 • Yüksek Lisans ÇOCUK HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

 • Yüksek Lisans ÇOCUKTA BULAŞICI HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ

 • Doktora ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • Yüksek Lisans ÇOCUK HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • Doktora ÇOCUK SAĞLIĞINI GELİŞTİRME VE KORUMA

 • Yüksek Lisans ÇOCUKTA ACİL VE YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

 • Doktora ÇOCUKTA SAĞLIK TANILAMASI

 • Doktora KRONİK SAĞLIK SORUNU OLAN ÇOCUĞA YAKLAŞIM

 • Doktora ÇOCUKTA KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİ