Prof.Dr.

Behiye AKÇAY


Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2007

2002 - 2007

Doktora

The University Of Iowa, Faculty Of Education, Science Education, Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2002

2001 - 2002

Yüksek Lisans

University Of Missouri-Columbia, Faculty Of Education, Curriculum And Instruction-Science Education, Amerika Birleşik Devletleri

1992 - 1996

1992 - 1996

Lisans

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

The Influence of the History of Science Course on Pre-service Teachers’ Understanding of the Nature of Science Concepts

The University Of Iowa, Faculty Of Education, Science Education

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Eğitim, İlköğretim, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2013 - 2018

2013 - 2018

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2009 - 2013

2009 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

2008 - 2009

2008 - 2009

Öğretim Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

FEN ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Doktora

Doktora

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNDE KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMALARI

Lisans

Lisans

FEN BİLGİSİ DERS KİTABI İNCELEMESİ

Doktora

Doktora

FEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ I

Lisans

Lisans

FEN ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI

Lisans

Lisans

Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Doktora

Doktora

Tez Danışmanlığı

Doktora

Doktora

Danışmanlık

Doktora

Doktora

Fen ve Teknoloji Öğretim Programı Zenginleştirme ve Program Farklılaştırma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doktora

Doktora

Fen Eğitiminde Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi I

Lisans

Lisans

Fen Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fen Bilgisi Eğitiminde Karma Yöntem Araştırmaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Danışmanlık

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması-A

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Danışmanlığı

Doktora

Doktora

Fen Bilgisi Eğitiminde Karma Yöntem Araştırmaları

Doktora

Doktora

Fen Eğitiminde Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi-II

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Projeye Dayalı Fen Eğitimi

Lisans

Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Doktora

Doktora

Fen Eğitiminde Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi-I

Lisans

Lisans

Öğretmenlik Uygulaması

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

Lisans

Lisans

Okul Deneyimi-D

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Development of science-pseudoscience scale for elementary students: Widely accepted opinions scale

AKÇAY B. , Gezer S. U. , Kıras B.

Turkish Online Journal of Educational Technology, cilt.2015, ss.159-164, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

2009

2009

The Case of Nuclear Energy in Turkey: From Chernobyl to Akkuyu Nuclear Power Plant

Akcay B.

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.4, ss.347-355, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2008

2008

The relationship between technology and ethics; from society to schools

AKÇAY B.

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.9, ss.120-127, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Review of Two-tier Tests in the Studies: Creating a New Pathway for Development of Two-tier Tests

Sıbıç O. , Akçay B. , Arık M.

International Journal of Contemporary Educational Research, cilt.7, ss.81-98, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Analysis of the representation in Turkish middle school science textbooks from 2002 to 2017

Akçay H., Kapıcı H. Ö. , Akçay B.

Participatory Educational Research, cilt.7, ss.192-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ve Üstbiliş Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Akçay B. , Usta Gezer S.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.1-23, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

Çevresel Vatandaşlık Bilgi Testinin Geliştirilmesi ve Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Çermik E., Akçay B.

Turkish Studies - Educational Sciences, cilt.15, no.10, ss.731-750, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Analysis of the representations in turkish middle school science textbooks from 2002 to 2017

AKÇAY H., KAPICI H. Ö. , AKÇAY B.

Participatory Educational Research, cilt.7, ss.192-216, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2019

2019

A new cooperative learning technique: Question jury

Benek I., Akçay B.

International Journal of Research in Education and Science, cilt.5, ss.681-708, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2019

2019

Development of STEM Attitude Scale for Secondary School Students: Validity and Reliability Study

Benek I., Akcay B.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.7, ss.32-52, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2018

2018

Hayal Dünyamda STEM! Öğrencilerin STEM Alanında Yaptıkları Çizimlerin İncelenmesi.

Benek İ., Akçay B.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat (J-STEAM) Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.79-107, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Elektrik Enerjisi Başarı Testinin Geliştirilmesi

Dumanoğlu F., Akçay B.

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi,, cilt.5, ss.20-39, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

An Analysis of Scale Adaptation Studies in Science Education: Meta-synthesis study

Akçay B. , Gelen B., Tiryaki A., Benek İ.

Journal of Education in Science, Environment and Health, cilt.4, ss.227-245, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Argümantasyonun Öğrencilerin Bilimi Sözde-Bilimden Ayırma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi

Arık M., Akçay B.

SAKARYA UNİVERSİTY JOURNAL OF EDUCATİON, cilt.8, ss.41-60, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2017

2017

Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarının Bloom taksonomisine göre incelenmesi

Akçay B. , Akçay H., Kahramanoğlu E.

Aci Materials Journal, cilt.30, ss.521-549, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

Öğretmen adayları için epistemolojik inançlar ölçeği uyarlama çalışması

Akçay B. , Usta Gezer S. , Akçay H.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.1515-1536, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2016

2016

The effect of active learning methods’ technics on student’s scientific creativity in teaching body systems unit in seventh grade

Kiras B., Akçay B.

International Journal of Active Learning, cilt.1, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Elementary school students’ perceptions about nature of scientific knowledge and some pseudoscientific ideas

Akçay B. , Usta Gezer S. , Kiras B.

Journal of Human Sciences, cilt.13, ss.1208-1221, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Effectiveness of Science-Technology-Society (STS) ınstruction on student understanding of the nature of science and attitudes toward science

Akçay B. , Akçay H.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION IN MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.3, ss.37-45, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Aktif öğrenme yönteminin vücudumuzda sistemler ünitesinin öğretiminde öğrencinin akademik başarısına ve tutumuna etkisi

Kiras B., Akçay B.

Istanbul Journal of Innovation in Education, cilt.1, ss.103-124, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2014

2014

Çoklu yazma etkinliklerinin fen ve teknoloji dersi öğretiminde kullanılmasının öğrenci başarısı ve kavram öğrenmeye etkisi

Akçay H., Özyurt B. B. , Akçay B.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.15-31, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Evaluation of pre-service elementary teachers’ perceptions of community service-learning course

AKÇAY B.

International Journal of Elementary Education, cilt.3, ss.48-53, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Entomology: Promoting Creativity in the Science Lab

AKÇAY B.

Science Activities, cilt.50, ss.49-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Turkish elementary and secondary students' views about science and scientist

Akçay B.

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.12, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2011

2011

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğasına yönelik inanışları.

Akçay B.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.145-164, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2009

2009

Inservice science teachers' views about the nature of science

Akçay B. , Koç I.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.1-11, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Problem-based learning in science education

Akçay B.

Journal of Turkish Science Education, cilt.6, ss.26-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2007

2007

Effectiveness of Professional development program on a teacher's learning to teach science as inquiry

Akçay B.

Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.8, ss.1-8, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2006

2006

The Analysis of How to improve student understanding of the nature of science

Akçay B.

Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, cilt.7, ss.1-6, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2004

2004

Pascal's Snowshoes

Akçay B.

Science Activities, no.3, ss.13-16, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

The relationship between technology and ethics; from society to schools

AKÇAY B.

The International Association for Science, Technology and Society (IASTS), Amerika Birleşik Devletleri, ss.36

0

0

The case of nuclear energy in Turkey: From Chernobyl to Akkuyu nuclear power plant

AKÇAY B.

The International Association for Science, Technology and Society (IASTS), Amerika Birleşik Devletleri, ss.79

0

0

Pre-service science teachers’ big ideas about what to teach

AKÇAY B.

School Science and Mathematics Association (SSMA) Annual Convention, Amerika Birleşik Devletleri, ss.52

0

0

Using examples from history of science to promote science teachers’ understandings of the nature of science

AKÇAY B.

Iowa Science Teachers Section (ISTS) of the Iowa Academy of Science, Amerika Birleşik Devletleri, ss.28

0

0

Digital divine and how it affects society

AKÇAY B.

The International Association for Science, Technology and Society (IASTS), Amerika Birleşik Devletleri, ss.55

0

0

Turkish in-service elementary and secondary science teachers’ views about the nature of science

AKÇAY B. , KOÇ SARI I.

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Amerika Birleşik Devletleri, ss.89

0

0

Is inquiry used in the classroom: A teacher perspective?

AKÇAY B.

The Annual National Science Teacher Association (NSTA), Amerika Birleşik Devletleri, ss.27

0

0

Reading historical stories to promote understanding of nature of scientific knowledge

AKÇAY B.

The Annual National Science Teacher Association (NSTA), Amerika Birleşik Devletleri, ss.19

0

0

The effect of STS course as preparation for science teaching

AKÇAY B. , Akçay H., Yager R.

National Association for Research in Science Teaching (NARST), Amerika Birleşik Devletleri, ss.85

0

0

Change in teachers ideas about teaching and learning

AKÇAY B. , Akçay H.

119th Iowa Academy of Science, Amerika Birleşik Devletleri, ss.3

0

0

History and philosophy of science and nature of science in science teacher education

AKÇAY B. , Akçay H.

Iowa Science Teachers Section (ISTS) of the Iowa Academy of Science, Amerika Birleşik Devletleri, ss.39

0

0

The influence of history of science course on pre-service science teachers’ understanding of nature of science

AKÇAY B.

Association for Science Teacher Education (ASTE ), Amerika Birleşik Devletleri, ss.76

0

0

Science teaching and learning with using history of science and nature of science (NOS) in K-12

AKÇAY B.

Iowa Science Teachers Section (ISTS) of the Iowa Academy of Science, Amerika Birleşik Devletleri, ss.8

0

0

Student Understanding of the Nature of Science and Attitudes Toward Science in STS classrooms

AKÇAY B.

American Educational Research Association (AERA), Amerika Birleşik Devletleri, ss.45

0

0

The influence of teachers’ understanding of nature of science on their planning and instructional practices

AKÇAY B.

Association for Science Teacher Education (ASTE ), Amerika Birleşik Devletleri, ss.102

0

0

Turkish students’ attitudes toward science

AKÇAY B.

School Science and Mathematics Association (SSMA) Annual Convention, Amerika Birleşik Devletleri, ss.87

0

0

Explicit/Reflective approach to enhance pre-service science teachers’ understanding of the nature of science concepts

AKÇAY B. , Akçay H.

Association for Research in Science Teaching (NARST), Amerika Birleşik Devletleri, ss.90

2019

2019

Ortaokul öğrencilerinin sosyobilimsel STEM tasarımı geliştirmeleri ve geliştirdikleri tasarıma yönelik algılarının incelenmesi

Benek İ., AKÇAY B.

VI. International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.993-995

2019

2019

Investigation of natüre of science concepts in middle school science textbooks.

Atakan M., AKÇAY B.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST),, İzmir, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2019, ss.109-115

2019

2019

Investigation of the relationship between science teachers epistemological beliefs and science, technology, engineering and mathematics awareness

Doğan S. N. , AKÇAY B.

International Conference on Science, Mathematics, Entrepreneurship and Technology Education (FMGTEK), İzmir, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2019, ss.407-408

2018

2018

Development of STEM attitude scale for middle school students: validity and reliability study

Benek İ., AKÇAY B.

6th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI), Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.1081-1084

2018

2018

Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik uygulamalarının yedinci sınıf öğrencilerinin akademik başarısına ve tutumlarına etkisi

Dumanoğlu F., AKÇAY B.

1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi (I. UEYAK), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.133-135

2018

2018

Descriptive analysis of diagrammatic representations of Turkish middle school science textbooks

AKÇAY B. , Akçay H.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.193-199

2018

2018

Content analysis of science text books’ evaluation questions based on physics, chemistry, biology, environment and astronomy subject area by Bloom’s Taxonomy

AKÇAY B. , Akçay H., İnaltekin T.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.71-78

2017

2017

The effect of brain-based learning on students’ metacognitive awareness.

AKÇAY B. , Adıgüzel S., Çağap H., Yavuz R.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.101

2017

2017

A new cooperative learning technique: question jury.

Benek İ., AKÇAY B.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST),, Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.4

2016

2016

The Influence of Toulmin’s Argument Pattern on Seventh Grade Students’ Awareness of Demarcation Problem

AKÇAY B. , arık M.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.175

2016

2016

The Effect of Using Drama on Pre-service Science Teachers’ Understanding of Astronomy Concepts

AKÇAY B. , Usta S., USTA GEZER S.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Muğla, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.167

2015

2015

A Dİff erent View To Lifelong Education: Th e Investigation Of Nature Of Scientifi c Knowledge And Some Pseudoscıentifi c Ideas

AKÇAY B. , USTA GEZER S. , Kiras B.

1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL, Olomuc, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2015

2015

2015

A different view to lifelong education: the investigation of nature of scientific knowledge and some pseudoscientific facts

AKÇAY B. , Usta S., Kiras B.

International Conference on Lifelong Education and Leadership (ICLEL), Olomouc, Çek Cumhuriyeti, 28 - 31 Ekim 2015, ss.40

2015

2015

Aktif öğrenme yönteminin vücudumuzda sistemler ünitesinin öğretiminde öğrencilerin bilimsel yaratıcılığına etkisi

Kiras B., AKÇAY B.

5th International Conference of Research in Education (5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi) (ICRE), Edirne, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.30

2015

2015

Development of science-pseudoscience scale for elementary students

AKÇAY B. , Usta S.

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2015), Barcelona, İspanya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.75

2015

2015

Pre-service science teachers’ perceptions about greenhouse effect

AKÇAY B. , Akçay H.

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015, ss.76

2014

2014

Preservice Science Teachers’ Metacognitive Awareness

Bezir Akçay B. , USTA GEZER S.

ERPA 2014 International Science and Mathematics Education Congress, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2014

2014

2014

Vücudumuzda sistemler ünitesinin öğretiminde aktif öğrenme yönteminin öğrencinin akademik başarısına ve tutumuna etkisi

AKÇAY B. , Kiras B.

1st Eurasian Educational Research Congress (EJER), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2014, ss.40

2014

2014

Preservice teachers’ scientific epistemological views: comparison of science and social science departments

AKÇAY B. , Usta S., USTA GEZER S.

1st Eurasian Educational Research Congress (EJER), İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2014, ss.48

2013

2013

Comparison Of Pre-Service Teachers’ Epistemological Beliefs And Metacognitive Awareness Across Domains

AKÇAY B. , USTA GEZER S.

International Conference on EducationCulture and Identity, Saray Bosna, Bosna-Hersek, 8 - 10 Temmuz 2013

2013

2013

From 1948 to present: Evaluation of elementary school science and technology textbooks according to Blomm’s taxonomy

AKÇAY B. , Kahramanoğlu E.

5th International Congress of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 8 - 11 Haziran 2013, ss.50

2012

2012

The problem of demarcation: Superstitious and pseudo-scientific beliefs of preservice teachers

AKÇAY B.

9th International Conferance on Hands on Science (HSCI), Antalya, Türkiye, 9 - 12 Ekim 2012, ss.50

2011

2011

Effectiveness of two courses on preservice science teachers' views about nature of science

AKÇAY B.

European Science Education Research Association (ESERA) Conference, Lyon, Fransa, 20 Eylül 2011 - 23 Eylül 2013, ss.100

2010

2010

Attitudes of preservice science teachers toward computer and internet-based learning

AKÇAY B. , Akçay H., Kuo P.

6th International Conference on Science, Mathematics and Technology Education (SMTE), Hualien, Tayland, 15 - 18 Ocak 2010, ss.123

2009

2009

Effectiveness of nature and history of science course on Turkish pre-service science teachers’ understanding of the nature of science concepts

AKÇAY B.

International Science Education Conferance (ISEC 2009), Singapur, Singapur, 17 - 20 Kasım 2009, ss.255

2009

2009

Turkish elementary and secondary students’ views about science and scientist

AKÇAY B. , Akçay H.

European Science Education Research Association (ESERA) Conference, İstanbul, Türkiye, 29 Ağustos - 02 Eylül 2009, ss.156

2009

2009

What We Know About Genetically Modified (GM) Foods

BARIŞ Ç. , KIRBAŞLAR F. G. , AKÇAY B.

9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2009, ss.189-190

2008

2008

Students’ key ideas on what to teach about nature of science in science classrooms

AKÇAY B. , Akçay H., Medina-Jerez W.

International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), İzmir, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2008, ss.217

2008

2008

Effectiveness of a history of science course experience in improving pre-service science teachers' understanding of the nature of science

AKÇAY B. , Akçay H., Kuo P.

XII. Symposium of the International Organization for Science and Technology E8ucation (IOSTE), İzmir, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2008, ss.216

2008

2008

Teaching nature of science via STS: The effectiveness of one year action research project on student conceptions of the nature of science

AKÇAY B.

XII. Symposium of the International Organization for Science and Technology Education (I7STE), İzmir, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2008, ss.146

2008

2008

Öğretmenlerin bilimin doğasına ilişkin inançları

AKÇAY B. , Akçay H.

8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), Bolu, Türkiye, 10 - 14 Ağustos 2008, ss.45

2008

2008

What we know about genetically modified foods

AKÇAY B. , Kırbaşlar G., Barış Ç. Ç.

9th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Temmuz 2008, ss.96

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

AKÇAY B.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

2019

2019

Etkili bir fen öğretiminin bileşenleri

Benek İ., AKÇAY B.

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Akçay, B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.177-197, 2019

2019

2019

Argümantasyon ile sosyobilimsel konuların öğretimi

AKÇAY B. , GÜRSEL F. G.

Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Akçay, B., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.409-422, 2019

2017

2017

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE ÜSTBİLİŞ

GÜRSEL F. G. , AKÇAY B.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, BEHİYE AKÇAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.131-151, 2017

2017

2017

FE BİLİMLERİ EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİ

Kiras B., AKÇAY B.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, BEHİYE AKÇAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.23-37, 2017

2017

2017

ARGÜMANTASYON TABANLI ÖĞRENME

arık M., AKÇAY B.

FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÖĞRETME VE ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI, BEHİYE AKÇAY, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.177-191, 2017

2014

2014

BİLİMDE PARADİGMALAR VE BİLİMİN DOĞASI

AKÇAY B.

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ, Anagün Ş. S., Duban N., Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.37-58, 2014

2009

2009

History of science in science education

AKÇAY B.

Vdm Verlag Dr. Muller Publishing, Saarbrücken, 2009

Desteklenen Projeler

2013 - 2016

2013 - 2016

Entomology: Promoting Creativity in the Science Lab

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AKÇAY B. (Yürütücü)

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

The International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2019

Haziran 2019

Journal of Education in Science, Environment and Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH)

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2018

Ağustos 2018

Journal of Education in Science, Environment and Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Journal of Education in Science, Environment and Health

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2017

Temmuz 2017

Journal of Turkish Science Education

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

Sakarya University Journal of Education

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

International Journal of Academic Research in Education

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Journal of Science Education and Technology

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2015

Mart 2015

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

Science Education

SSCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2011

Mart 2011

Journal of Teacher Education

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2008

Temmuz 2008

Science Education

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2008

Şubat 2008

Science Education

SSCI Kapsamındaki DergiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 7

h-indeksi (WOS): 1

Jüri Üyelikleri

Ekim-2019

Ekim 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez savunması - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunması jurisi - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunması - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

Kasım-2018

Kasım 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez savunması jurisi - İstanbul Üniversitesi

Mayıs-2018

Mayıs 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunması jurisi - Yıldız Teknik Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Behiye Akçay - Marmara Üniversitesi

Kasım-2016

Kasım 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunması jurisi - Yıldız Teknik Üniversitesi

Ekim-2016

Ekim 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - Yıldız Teknik Üniversitesi

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Nisan-2013

Nisan 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jurisi - İstanbul Ünversitesi