Education Information

Education Information

 • 1982 - 1985 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Anorganik Kimya, Turkey

 • 1979 - 1980 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Temel Ameliyeler Kürsüsü, Turkey

 • 1974 - 1978 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 1985 Doctorate

  2-amino-1,3,4-tiadiazolün Cu(II) kompleksinin elde edilerek yapısının incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya / Anorganik Kimya

 • 1980 Postgraduate

  Prall-Kampana Platolu Pilot Bir Kolonda Flutung’a Etki Yapan Faktörler

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kimya Fakültesi, Temel Ameliyeler Kürsüsü