Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

I learn for my hobby: How much are aquarists satisfied?

Turkish Online Journal of Educational Technology, vol.2015, pp.311-324, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Perceived importance and resource constraints of graduate information systems courses in Turkey

International Journal of Information and Communication Technology Education, vol.6, no.1, pp.67-80, 2010 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Articles Published in Other Journals

Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcılıklarına Etkisi

Akademik Bakış Dergisi, no.63, pp.120-134, 2017 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi

İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi (İAD), vol.2, no.1, pp.34-58, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ne kadar farkındayız?: Engellilik bilinci

JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION, vol.1, pp.2, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kırılgan nüfus grubu: Engelli bireylerin sağlıklı çocukları

JOURNAL OF EXERCISE THERAPY AND REHABILITATION, vol.1, pp.43, 2016 (Other Refereed National Journals)

An Analysis of the Education Category in App Markets

INTERNATIONAL JOURNAL OF E-ADOPTION, vol.6, no.2, pp.14-30, 2014 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

The Effect Of Dimle On Computer Literacy Level Of Pre-Service Teachers

Athens Journal of Technology Engineering, vol.1, pp.95-102, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Comparison for On-line and F2F Education Methods in Teaching Computer Programming

World Journal on Educational, vol.5, no.2, pp.291-300, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Comparison of On-line and F2F Education Methods in Teaching Computer Programming

World Journal on Educational Technology, vol.5, no.2, pp.291-300, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teaching Computer Programming Online Or Face To Face: A Quantitative Study

AWERProcedia Information Technology & Computer Science, vol.1, pp.1093-1099, 2012 (International Refereed University Journal)

Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması

Journal of Research in Education and Teaching, vol.1, no.2, pp.42-58, 2012 (Other Refereed National Journals)

Fibonacci Spiral In Sunflower With Geogebra

Journal Of Educational And Instructional Studies In The World,, vol.Volume 2, pp.190-201, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Education And Intelligent Tutor System In Turkey

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.Vol.1, pp.1-16, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating the Attitude of Students Towards Online Learning

INTERNATIONAL JOURNAL OF E-ADOPTION, vol.2, no.4, pp.35-47, 2010 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Madde Konusunun BDE Materyali Kullanılarak Öğretimine İlişkin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Düşünceleri

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.1-18, 2010 (National Refreed University Journal)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Öğretiminde BDE Materyali Kullanımına İlişkin Düşünceleri

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.14, pp.1-18, 2010 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Perceived Importance And Resource Constraints Of Graduate Information Systems Courses In Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION, pp.69-82, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik Eğitime Destek Olarak Web Üzerinden Ödev Hazırlama Süreci Örneği

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.135-149, 2006 (National Refreed University Journal)

Bilgi Okyanusuna Açılan Kapı:İnternet

Eğitim Teknolojisi Eğitim Öğretim ve Tedarik Dergisi, no.2, pp.22-24, 2002 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bakış Takibi ile E-Öğrenme Materyalinde Konu Odağı ve Öğrenci Bakış Reflekslerinin İlgisini Değerlendirme

5th International Management Information Systems Conference, Ankara, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.34-37

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim İle Ebeveynler İçin Çocuk İstismarını Önlemeye Karşı Bilinçlendirme Eğitimi

7th International Conference on Innovations in Learning for the Future 2018, İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2018, vol.1, pp.154-161 Sustainable Development

Sosyal Mühendislik Saldırılarına Karşı Önlemler

7th International Conference on Innovations in Learning for the Future 2018, İstanbul, Turkey, 11 - 14 September 2018, vol.1, pp.108-117

Software Supported Plagiarism Determination In Student’s Assignments And Preparation Of Awareness Training To Preventing Plagiarism

3rd International Congress On Education Sciences And Learning Technology, Atina, Greece, 15 - 19 November 2017, pp.19

Zihinsel Engelli Öğrencilerin Bilgisayar Okur-yazarlık Becerilerini Geliştirmek için Web Destekli Bir Eğitim Tasarımı

6th International Conference on Innovations in Learning for the Future:2016:Next Generation, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016, pp.53-54 Sustainable Development

Designing Creativity Developing Activities and Studying the Effects on Students in Web-Based Learning Environments

2nd International Conference on Smart Learning Environments (ICSLE), Sinaia, Romania, 23 - 25 September 2015, pp.95-104 identifier identifier

Gönüllülük Uygulamasına Dayalı Dersler Web-Tabanlı Uzaktan Eğitimde Okutulabilir mi?: Topluma Hizmet Uygulamaları

4th World Conference on Educational and Instructional Studies WCEIS-2015, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.77

Awareness Research: Do We Know The New Generation Students?

ERPA (Educational Researches and Publications Association) International Congresses on Education, Atina, Greece, 4 - 07 June 2015, pp.109-116 Creative Commons License

I Learn For My Hobby: How Much Are Aquarists Satisfied?

International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2015, vol.1, no.1, pp.557-576

İşitme ve Konuşma Engellilerin Yaşamlarını Kolaylaştırma

16. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014, pp.1-9 Creative Commons License

Türkiye’de ve Dünyada İntihalin Yaptırımları

16. Akademik Bilişim, Mersin, Turkey, 5 - 07 February 2014, vol.1, no.1, pp.1-9 Creative Commons License

The Analyze of Education Applications Category in Online Mobile Application Markets, 4th

International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2012:e-Learning, Turkey, 1 - 04 November 2012, pp.548-566

Exploring Elementary Mathematics Pre-Service Teachers' Perception To Use Multiple Representations In Problem Solving

I. International Dynamic Explorative Active Learning (IDEAL) 2012 Conference, Turkey, 1 - 04 July 2012, pp.241-281

Akademisyenler İçin Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi

Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya, Turkey, pp.605-610

Using Web Based Distance Education as an Alternative Educational Way for People with Physical Disabilities

Global TIME -Online Conference on Technology, Innovation, Media & Education, On-Line, United States Of America, 7 - 09 February 2012, pp.202-206 Sustainable Development

Web Tabanlı Eğitimde İçerik Tasarımı

XIII. Akademik Bilişim Konferansı, Malatya, Turkey, pp.493-500 Sustainable Development

Teaching Computer Programming Online or Face To Face: A Quantitative Study

2nd World Conference On Informatıon Technology - WCIT, Antalya, Turkey, 22 - 27 November 2011, pp.136

Ders Yönetim Sistemleri İçin Scorm Uyumlu Zengin Medya Destekli Ders İçeriği Geliştirme Aracı

5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.216-221

Bir Online Anket Sistemi İçin Yol Haritası

Akademik Bilişim 2011, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, vol.1, no.1, pp.371-378 Creative Commons License

Online Ödev Teslim Süreci Uygulaması

Akademik Bilişim 2011, Malatya, Turkey, 2 - 04 February 2011, vol.1, no.1, pp.737-740 Creative Commons License

Yazılım Ürünü Geliştirme Sürecinin Örneklenmesi

Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Malatya, Turkey, pp.211

To Develop an Education System for Secure Internet Banking: GIBES

1st World Conference on Information Technology (WCIT), İstanbul, Turkey, 6 - 10 October 2010, vol.3 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Uzaktan Eğitimde Ball State Üniversitesinin Uygulaması Türk Üniversiteleri İçin Uygulanabilir Bir Model Olabilir mi?

International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.865-870

Reflections on the First Eurasia Meeting of GeoGebra: Experiences met on where continents meet

First North American GeoGebra Conference, Ithaca, United States Of America, 26 - 28 July 2010, pp.1

Gülseçen S., Kartal Karataş E., Ayvaz Reis Z., Kabaca T., "The effect of the GeoGebra use in mathematics education: A case study on integers in Turkey

First North American GeoGebra Conference, Ithaca Ny, United States Of America, 26 - 28 July 2010, vol.1, no.1, pp.1-10

An Integratable Online Full Examination Module For E-Learning Systems: Onex

10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2010, vol.1, pp.110-114 Creative Commons License

Güvenli Internet Bankacılığı Eğitim Sistemi (GIBES)

Akademik Bilişim 2010, Muğla, Turkey, 10 - 12 February 2010, vol.1, no.1, pp.1-5

BUILDING A VIABLE ENVIRONMENT FOR PHYSICAL DISABILITIES TO CREATE AWARENESS LEARNING

10th International Conference on Modern Building Materials, Structures and Techniques, Lithuania, 19 - 21 May 2010, pp.498-505 identifier identifier

Computer supported mathematics with Geogebra

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Using Geogebra as an information technology tool: parabola teaching

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

E-Öğrenme Sistemlerine Entegre Edilebilir Sınav Modülü: OnEx

III. Istanbul Bilişim Kongresi:Yönetişim, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2009, vol.1, no.1, pp.153-162 Creative Commons License

Bir Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi Eğitim Aracı: Podcast

III. Istanbul Bilişim Kongresi: Yönetişim, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.25-32

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanılması: Kimyada Su Döngüsü,

Akademik Bilişim '09, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009, vol.1, no.1, pp.181-187 Creative Commons License

Etkin müşteri hizmetleri İçin müşteri bilgilendirme e- öğrenme portalı önerisi

Akademik Bilişim 2009, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009, vol.1, no.1, pp.497-501 Creative Commons License

A new model for collaborative learning in computer based mathematics instruction:4s

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 February 2009, vol.1, pp.1949-1956 Sustainable Development identifier identifier

A Proposal for Developing Online Collaborative Environment for Learning Mathematics

ED-MEDIA 2008, World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications, Austria, 1 - 04 July 2008, pp.5123-5128

Web Tabanlı Uygulamaların Otomatik Denetlenmesinde Yeni Araçlar: Arachne

2. İstanbul Bilişim Kongresi: Kurumsal Yazılım, İstanbul, Turkey, 3 - 04 June 2008, vol.1, no.1, pp.101-106

Web Tabanlı Bir Eğitim Uygulaması: BS E-Learning System

2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, Turkey, pp.63-72

E-Öğrenme Yönetim Sistemi Güvenlik Politikası

2nd International Conference on Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning, Turkey, 1 - 04 March 2008, pp.144-154

3D method in computer based instruction

World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Lugano, Switzerland, 21 - 26 June 2004, no.1, pp.3259-3264 identifier

İlköğretim Okullarındaki Yöneticilerin BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) Konusunda Görev Yapan Öğretmenlerden Beklentileri Nelerdir?

III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı-Egitek-2003, Magosa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003, vol.0, no.0, pp.1

Implementation Of An Object-Oriented Computer Aided Design Package With UML (Unified Modeling Language),

ISCIS’99-International Symposium On Computer And Information Sciences, İzmir, Turkey, 01 June 1999, vol.1, no.1, pp.1000-1002

Bir Tasarım Tekniği Olan OMT İle Nesne Modelleme

TBD 15. Ulusal Bilişim Kurultayı, İstanbul, Turkey, 2 - 06 September 1998, vol.1, no.1, pp.251-255

Increasing The Productivity Of Vocational And Technical Education By Means Of Multimedia Tools: Winschool

IVETA (International Vocational Education and Training Association) Conference, Ankara, Turkey, 31 August - 02 September 1998, vol.1, no.1, pp.358

Nesneye Yönelik Bir Metodoloji Olan Uml İle Görsel Modelleme

Açık Sistem’98 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 1998, vol.1, no.1, pp.18-22

Orta Eğitim Ve Öğretimde Çokluortam Kullanımı

Açık Sistem’96 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 1996, vol.1, no.1, pp.107-110

Bilişim Alanında Yeni Türkçe Sözcükler

Açık Sistem’96 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 1996, vol.1, no.1, pp.71-76

Books & Book Chapters

YAZILIMLARIN BELGELENDİRİLMESİNDE UML METODOLOJİSİ VE CASE ARAÇLARI DESTEĞİ KULLANIMI

in: Yönetim Bilişim Sistemlerinde Gündem, Gülseçen S., Selçukcan Erol Ç., Ayvaz Reis Z.; Gezer M., Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.221-232, 2018

Veri Madenciliği ve Etik

in: RapidMiner ile Veri Madenciliği, Çelik U., Akçetin, E., Gök, M. , Editor, Pusula Yayıncılık, İstanbul, pp.53-62, 2017

Processing of practical courses in Distance Education: Community Service Practices

in: Social Sciences: A Fresh Start, Çötok T., Şahin Y., Editor, Dobra Knjiga D.O.O. Sarajevo – Put Famosa 38, Sarajevo, pp.446-459, 2016 Creative Commons License

Bring the Media Literacy of Turkish Pre-Service Teachers to the Table, Bring the Media Literacy of Turkish Pre-Service Teachers to the Table

in: Handbook of Research on Media Literacy in the Digital Age, Yildiz M., Keengwe J., Editor, Igı Global Publications, Hershey, Pa, pp.405-422, 2016 Sustainable Development

The Socio-Cultural Dimensions of E-learning in Turkish Higher Education Institutions

in: E-learning as a Socio-Cultural System, V. Zuzeviciute, Butrime E., Vitkute-Adzgauskiene D., Vladimirovich Fomin V. , Kikis-Papadakis K. , Editor, Igı Global Pub, Usa, pp.237-252, 2014 Sustainable Development

Perceived Importance And Resource Constraints Of Graduate Information Systems Courses In Turkey

in: Advancing Education with Information Communication Technologies: Facilitating New Trends, Lawrence A. Tomei, Editor, Igı Global Pub., Hershey, Pa, pp.64-77, 2012

First Eurasia Meeting of GeoGebra Proceedings

Istanbul Kültür University Pub: 126, İstanbul, 2010

Temel Bilgisayar Başucu Kitabı

Lisans Yayınevi, İstanbul, 2005

BİLGİSAYAR KULLANMAYA BAŞLARKEN TEMEL KAVRAMLAR

in: Temel Bilgisayar Başucu Kitabı, Ayvaz Reis Z., Editor, Lisans Yayınevi, İstanbul, pp.11-50, 2005

Other Publications