Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Laparoskopik kolesistektomide aksesuar safra kanallarının önemi

End.Lap. ve Minimal İnvaziv Cerrahi, cilt.6, sa.4, ss.197-200, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Ramus Dorsalis Nervi Ulnaris Varyasyonu Gösteren Bir Olgu

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.59, sa.2, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Yutma Mekanizmasının Anatomik İrdelenmesi

İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.60, sa.3, ss.356, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Kubital Tünel Retinakulumunun Anatomik Özellikleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.591-594, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Foramen Caroticoclinoideum

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.685-691, 1994 (Hakemsiz Dergi)

M.Biceps Brachii'nin Baş Fazlalığı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.511-515, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Ductus Parotideus

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.675-678, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Ramus Coni Arteriosi (Konus Arteri)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.697-701, 1994 (Hakemsiz Dergi)

A.Temporalis Superficialis ile İlgili Topometrik bir Çalışma

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.285-291, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Nervus Ulnaris'in Kök Varyasyonları

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.693-695, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Ramus Palmaris Nervi Mediani'nin Topometrik İrdelenmesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.505-510, 1994 (Hakemsiz Dergi)

Retinaculum Extensorum'un İçyan ve Dışyandaki Tutunma Yerleri

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.381-384, 1992 (Hakemsiz Dergi)

A.Subclavia Dextra'nın Başlangıç ve Seyir Varyasyonu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.3, ss.465-469, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Erişkin Türk İnsanında Cranium'un Antropometrik İrdelenmesi

SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.3, sa.5, ss.61-67, 1992 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

Cerebellum ve Bağlantıları

Snell Klinik Nöroanatomi / Sekizinci Baskı, Prof.Dr.Mehmet Yıldırım, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.229-248, 2020