Doç.Dr.

Namık AYSAL


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Mineroloji - Petrografi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1998 - 2005

1998 - 2005

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1995 - 1998

1995 - 1998

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2005

2005

Doktora

Biga (Çanakkale) Doğusunun Mesozoyik – Tersiyer Magmatizması ve Metamorfizmasının Petrolojisi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

1998

1998

Yüksek Lisans

Menderes Masifi Kuzeydoğu Çeperinde (Sivaslı - UŞAK) Makaslama Zonlarının Analizi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Jeoloji Mühendisliği , Maden Yatakları-Jeokimya, Jeokimya (Organik ve İnorganik, Teorik Jeokimya, Mineraloji-Petrografi, Jeokronoloji, Petrografi ve Petroloji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

2007 - 2017

2007 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

1996 - 2007

1996 - 2007

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PETROGRAFİDE NİCEL OPTİK ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ

Lisans

Lisans

Ölçme Bilgisi ve Topografya

Lisans

Lisans

MAGMATİK KAYALAR PETROLOJİSİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

PETROLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

ÖLÇME BİLGİSİ

Lisans

Lisans

ÖLÇME BİLGİSİ

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Technical guidelines for the assessment of earthquake induced liquefaction hazard at urban scale

Lai C., Bozzoni F., Conca D., Famà A., Özcebe A., Zuccolo E., et al.

Bulletin of Earthquake Engineering, no.0, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Assessment of heavy metal contamination in urban soil (Tuzla District, Istanbul, Turkey)

SEZGİN N. , BALKAYA N. , Sahmurova A., AYSAL N.

DESALINATION AND WATER TREATMENT, cilt.172, ss.167-176, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Micro-textural effects on crack initiation and crack propagation of andesitic rocks

Undul O. , Amann F., Aysal N. , PLOETZE M. L.

ENGINEERING GEOLOGY, cilt.193, ss.267-275, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sagalassos Antik Kenti (Pisidia) Yapı Ve Dekor Taşlarının Mineralojisi, Petrografisi Ve Kaynak Alanları

AYSAL N. , Caran Ş.

İstanbul Yerbilimleri, cilt.22, no.1, ss.1-20, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2017

2017

Malzeme ve Rengin Dili: Mermer Kaplama Teknigi Skoutlosis ile Giydirme

Öngen S., AYSAL N.

Restorasyon Konservasyon çalışmaları, ss.24-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Gökçeada Volkanik Kayalarının Dayanım ve Deformasyon Özelliklerindeki Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Nedenleri

ÜNDÜL Ö. , AYSAL N.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, cilt.40, ss.123-148, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Geochemical and Mineralogical Relationships between Manganese Silicate Minerals and Zinc Ore Mineralization at Gürece Contact Aureole (Biga Peninsula, NW-Turkey)

ÖNGEN A. S. , AYSAL N. , AZAZ D.

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.26, ss.17-35, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Damatris Sarayı’nın Yapı Taşları, Sıva ve Harçlarının Petrografisi.

Öngen S., AYSAL N. , Kongaz T., Şahin M. O. , Baykır M., Eruş M.

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, ss.57-67, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Tarihi Aydos Kalesi Yapı Taşları, Harç Ve Sıvalarının Petrografisi Ve Kaynak Alanları

ÖNGEN A. S. , AYSAL N. , Baykır M., Şahin O.

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, cilt.10, ss.30-36, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Ardanuç Kalesi yapı taşları, sıva ve harçlarının petrografisi ve kaynak alanı

Şahin M. O. , Baykır M., AYSAL N.

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, ss.35-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Cebeciköy Kireçtaşı Ocaklarında Litolojik Ve Yapısal Kökenli İşletme Sınırları.

Gözübol A. M. , AYSAL N.

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.21, ss.25-35, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Sferulitler: kristalizasyon kinetiği.

Öngen S., AYSAL N.

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.17, ss.27-34, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Sivaslı (Uşak) Mermer Yataklarının Jeolojik Ve Ekonomik Özellikleri.

AYSAL N. , Korkanç M.

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.15, ss.1-11, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Gökçebel Metaofiyolitinin (Sivaslı – Uşak) Jeolojisi, Mineralojisi ve Petrografisi.

AYSAL N.

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, cilt.15, ss.1-14, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Jeoloji ve Sıvı Kapanım Bulguları Işığında Arapuçan Dere (Yenice – Çanakkale) Pb-Zn-Cu Yatağının Oluşumu

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N. , AYSAL N.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, ss.100

0

0

Use of Rhylolitic Rocks As A Raw Material In Ceramics

ÖNGEN A. S. , AYSAL N.

Proceedings of International Symposium on Earth System Sciences, İstanbul, Türkiye, ss.265

2019

2019

X-ray Powder Diffraction (XRD) Study of a Fulgurite

Karadağ A., Kaygısız E., AYSAL N. , ÖNGEN A. S.

INTERNATIONAL WORKSHOP ON MOLECULAR SPECTROSCOPY AND BIOLOGICAL APPLICATIONS, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2019, cilt.1, no.1, ss.22

2019

2019

Evaluation of system response and liquefaction damage assessment tools applied to Adapazari cases in Kocaeli 1999 Earthquake

ÖZTOPRAK S. , ÖSER C. , SARĞIN S. , BOZBEY İ. , AYSAL N. , ÖZÇEP F. , et al.

7th ICEGE (International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering), Roma, İtalya, 17 - 20 Haziran 2019

2019

2019

Kentsel Planlamada Jeokimyasal Unsurların Önemi.

YILMAZ ŞAHİN S. , AYSAL N. , Örgün Tutay Y.

72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, ss.319-320

2019

2019

GEÇ PREKAMBRİYEN-ERKEN KAMBRİYEN YAŞLI SAFAALAN PLÜTONU’NUN (SARAY-TEKİRDAĞ) PETROLOJİK EVRİMİ, BATI PONTİDLER, KB TÜRKİYE

Bayhan U., AYSAL N. , YILMAZ İ.

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, cilt.1, no.1, ss.395-396

2019

2019

Bursa Meteoritinin Mineralojisi, Petrografisi, Jeokimyası ve Sınıflaması

Kaygısız E., AYSAL N. , Güzelçimen F., Özel M. E.

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak - 01 Şubat 2019, cilt.1, ss.399-400

2019

2019

Istranca Masifi’ndeki Şeytandere Metagranitinin (Vize-Kırklareli) Mineral Kimyası

Naycı Ö., YILMAZ ŞAHİN S. , AYSAL N.

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 28 Ocak 2019 - 01 Şubat 2020, cilt.1, ss.401-402

2018

2018

Assessment of Heavy Metal Contamination in Urban Soil (Tuzla District, Istanbul, Turkey)

SEZGİN N. , BALKAYA N. , Şahmurova A., Aysal N.

4th International Conference on Recycling and Reuse, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.294

2018

2018

Çanakkale Şehir Merkezinin Sıvılaşma Açısından Zemin Karakterizasyonu

ÖZTOPRAK S. , BOZBEY İ. , ÖSER C. , SARĞIN S. , ÖZÇEP F. , AYSAL N. , et al.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Konferansı, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2018, cilt.3, no.39, ss.1307-1320

2018

2018

GROUND CHARACTERIZATION OF CANAKKALE CITY CENTER FROM A LIQUEFACTION POINT OF VIEW

ÖZTOPRAK S. , BOZBEY İ. , ÖSER C. , SARĞIN S. , ÖZÇEP F. , AYSAL N. , et al.

16th European Conference on Earthquake Engineering, Selanik, Yunanistan, 18 - 21 Haziran 2018, cilt.1, no.1, ss.45-67

2018

2018

Kent Jeokimyası: İnsan Sağlığı İçin Jeokimya

YILMAZ ŞAHİN S. , AYSAL N. , Örgün Tutay Y.

8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.307-308

2018

2018

Assesment Of Cleaning Methods On Küfeki Stones Used In Historıcal Monuments In İstanbul

Erözmen T., AYSAL N. , ÜNDÜL Ö.

European Geosciences Union General Assembly, EGU 2018, Viyana, Avusturya, 8 - 13 Nisan 2018, ss.18427 Creative Commons License

2017

2017

Ground Characterization Studies in Çanakkale Pilot Site of LIQUEFACT Studies

ÖZÇEP F. , ÖZTOPRAK S. , AYSAL N. , BOZBEY İ. , TEZEL O. , ÖSER C. , et al.

Agu Fall Meeting, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 15 Aralık 2017

2017

2017

LIQUEFACT Project Studies in Canakkale Pilot Site

ÖZÇEP F. , ÖZTOPRAK S. , AYSAL N. , BOZBEY İ. , TEZEL O. , ÖSER C. , et al.

9th Congress of Balkan Geophysical Society, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Kasım 2017

2017

2017

İstanbul'un Kültürel Jeolojik Öğeleri

AZAZ D. , GÜNGÖR Y. , AYSAL N.

İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu V, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.43-46

2016

2016

Strength, deformation and cracking characteristics of limestones

ÜNDÜL Ö. , Perras M., Amann F., AYSAL N. , Çobanoğlu B. C.

Eurock 2016, Nevşehir, Türkiye, 29 - 31 Ağustos 2016, ss.181-185

2016

2016

Fractional crystallization and magma mixing in the calc-alkaline Karadağ Granitoid (Balya-Balıkesir-Turkey)

YILMAZ ŞAHİN S. , AYSAL N. , Kasapçı C. , Hanilçi N., ÖNGEN A. S.

35th International Geological Congress- Güney Afrika (Cape Town), Cape Town, Güney Afrika, 28 Ağustos - 04 Eylül 2016, ss.345

2015

2015

Kariye Müzesi (Chora Manastırı) Kullanılan Dekor Taş Türleri ve Bunların Kaynak Alanlar

ÖNGEN A. S. , AYSAL N.

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semşneri VII, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2015, ss.13

2015

2015

Petrogenesis of the Cadomian (Ediacaran-Fortunian) Magmatism in Peri-Gondwanan Terranes along the Istranca Zone, Western Pontides, Turkey

GÜNGÖR Y. , YILMAZ ŞAHİN S. , AYSAL N.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015, ss.73-74

2015

2015

İstanbul’daki Bizans Kiliselerindeki Dekor Taş Türleri ve Bunların Kaynak Yerlerinin Araştırılması

ÖNGEN A. S. , AYSAL N.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.19-20 Creative Commons License

2015

2015

Batı Pontidlerde Isyranca Zonu Boyunca Peri-Gondwana Kıtasal Alanlarında Kadomiyen (Adiacaran-Fortunian) Magmatizmasının Petrojenezi

GÜNGÖR Y. , YILMAZ ŞAHİN S. , AYSAL N.

İstanbul Üniversitesinde Jeolojinin 100. Yılı sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.49-50

2015

2015

İstanbul Paleozoyiğine ait Seçilmiş Kumtaşları ve Kireçtaşlarının Dayanım ve Deformasyon Özellikleri

ÜNDÜL Ö. , TUĞRUL A. , AYSAL N. , Çobanoğlu B. C.

İstanbul Üniversitesi’nde Jeoloji’nin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2015, ss.91-92

2014

2014

Kuzeybatı Anadolu I-Tipi Granitoyid Kuşağındaki Anklavların Petrojenezi

Tatar S., AYSAL N. , Erkül F., YILMAZ ŞAHİN S.

Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.129-130

2014

2014

Istranca Zonu'nda Geç Prekambriyen - Erken Paleozoyik Yaşlı Kadomiyen Metagranitlerinin Petrojenezi, KB Pontitler, Türkiye.

Şahin S. Y. , Aysal N. , GÜNGÖR Y. , YILMAZ ŞAHİN S.

Uluslararası katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, cilt.1, no.1, ss.137-138

2014

2014

Kuzeybatı Anadolu I-Tipi Granitoyid Kuşağındaki Anklavların Petrojenetik Anlamı

Tatar Erkül S., AYSAL N. , Erkül F., YILMAZ ŞAHİN S.

Uluslararası Katılımlı 6. Jeokimya Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, cilt.1, no.0, ss.3-4

2014

2014

Andezitik kayaçların dayanım özelliklerine içyapının etkisi

ÜNDÜL Ö. , AYSAL N. , Amann F., Plötze M.

11. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2014, ss.107-112

2014

2014

Ağırkaya Kalderasının Magma Odası Süreçlerinin Petrolojik Modellemesi, Doğu Anadolu, Türkiye

KESKİN M. , GENÇ Ş. C. , OYAN V., AYSAL N. , Ünal E.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.67, no.118, ss.454-457

2014

2014

İstanbul Batı Yakasındaki Karbonifer Yaşlı Kayaçların Dayanım Özellikleri ve Yenilme Süreçleri

ÜNDÜL Ö. , AYSAL N.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.630-631

2014

2014

GÖKÇEADA VOLKANİKLERİNİN MİKROYAPISAL BİLEŞENLERİNİN JEO-MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

ÜNDÜL Ö. , AYSAL N. , Amann F.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.570-571

2014

2014

İSTANBUL BATI YAKASINDAKİ KARBONİFER YAŞLI KAYAÇLARIN DAYANIM ÖZELLİKLERİ

ÜNDÜL Ö. , AYSAL N.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, ss.630-631

2014

2014

BÜYÜK AĞRI STRATOVOLKANININ PETROLOJİSİ,JEOKİMYASI VE MAGMA ODASI EVRİMİ,DOĞU ANADOLU

KESKİN M. , OYAN V., AYSAL N. , Ünal E.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.67, no.118, ss.442-445

2014

2014

Biga Yarımadası Oligo-Miyosen Yaşlı Plutonik Kayaçlarının Mineral Kimyası, Jeotermo-Barometre ve Petrolojisi, KB Türkiye

AYSAL N.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Nisan 2014, cilt.1, no.1, ss.458-459

2013

2013

Küçükçekmece ve Büyükçekmece Lagünlerinin Jeofizik ve Jeolojik Veriler Yardımıyla İncelenmesi

TUR H. , AYSAL N. , İcik C. E. , Koral H.

The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2013, cilt.1, no.1, ss.58-61

2013

2013

Micro-Textural Controlled Variations Of The Geomechanical Properties Of Andesites

ÜNDÜL Ö. , Amann F., AYSAL N. , Plötze M.

European Rock Mechanics Symposium, Eurock 2013, Wroclaw, Polonya, 23 - 26 Eylül 2013, ss.357-361

2013

2013

Mineralogical and Fluid Inclusion Characteristics of Kurtlar Hıdırlar Skarn deposit, NW Turkey

ÖNGEN A. S. , HANİLÇİ N. , AYSAL N.

ECROFI - XXII European Current research On Fluid Inclusions Antalya Turkey, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.74-75

0

0

Mineralogical and Fluid Inclusion Characteristics of Biga Peninsula Skarn Formations, NW Turkey

KASAPÇI C. , AYSAL N. , HANİLÇİ N., ÖNGEN A. S.

ECROFIXXII Conference (European Current Research on Fluid Inclusions), Türkiye, ss.74-75

2013

2013

Magmatism and Geodynamics of Eastern Turkey (Convener: Mehmet Keskin)

KESKİN M. , Oyan V., Sharkov E., Chugaev A., Genç Ş. C. , Ünal E., et al.

European Union of Geosciences (EGU) General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Viyana, Avusturya, 7 - 12 Nisan 2013, cilt.15, ss.12874

2013

2013

. Magmatism and Geodynamics of Eastern Turkey

Keskin M., Oyan V., Sharkov E., Chugaev A., Genç C., Ünal E., et al.

European Union of Geosciences 2013, Avusturya, 1 - 04 Nisan 2013

2012

2012

Preliminary microthermometric data on the Uludağ W-skarn deposit, Bursa, NW Turkey

HANİLÇİ N. , AYSAL N. , Ceyhan A. , Şenkaya S.

11th Pan-American Current Research on Fluid Inclusions Conference, Kanada, 1 - 04 Haziran 2012, ss.37-38

2012

2012

İstanbul ve Çevresindeki Geç Permiyen-Erken Triyas Yaşlı Granitoyidlerin Jeokimyasal ve Jeokronolojik İncelenmesi

Yılmaz-Şahin S., AYSAL N. , Güngör Y., Örgün Y.

Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.13-14

2012

2012

Doğu Anadolu Neovolkanik Provensi'nde petrolojik süreçlerin zaman ve mekân içinde değişimleri ve bunların jeodinamik anlamı

KESKİN M. , OYAN V., LEBEDEV V. A. , CHUGAEV A., Ünal E., SHARKOV E., et al.

Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Simpozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.5, ss.70-71

2012

2012

Karacabey Plutonunun (Bursa, KB Türkiye) Jeokimyasi ve U/Pb LA-ICP-MS zirkon jeokronolojisi.

AYSAL N. , Peytcheva I.

Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.245-246

2012

2012

Gürece stoğunun (Lapseki–Çanakkale) U/Pb LA-ICP-MS zirkon jeokronolojisi ve tektonik ortamı

Korkmaz A. C. , AYSAL N. , Ustaömer P. A. , Peytcheva I.

Uluslararası Katılımlı V. Jeokimya Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.191

2012

2012

Miocene to Recent Magmatism and Geodynamics of Eastern Turkey (davetli konuşma)

KESKİN M. , SHARKOV E. V. , LEBEDEV V. A. , CHUGAEV A., OYAN V., GENÇ Ş. C. , et al.

European Union of Geosciences (EGU) General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Viyana, Avusturya, 1 - 04 Nisan 2012, cilt.14, ss.12748

2012

2012

Doğu Anadolu'nun Magmatik ve Jeodinamik evrimi

KESKİN M. , OYAN V., LEBEDEV V. A. , CHUGAEV A., Ünal E., SHARKOV E., et al.

65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, cilt.65, ss.372-373

2011

2011

Preliminary Events at The Cadomian Basement of Strandja Massif, NW Pontides, Turkey.

Yılmaz-Şahin S., AYSAL N. , Güngör Y., Peytcheva I.

Bulgarian Geology Survey Congress 2011., Bulgaristan, 1 - 04 Aralık 2011

2011

2011

Magmatic evolution of the Eastern Anatolian High Plateau, E. Turkey

Keskin M., Oyan V., Lebedev V., Chugaev A., Genç C., Evgeni S., et al.

Goldschmidt 2011, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Ağustos 2011, ss.1176

2011

2011

CENOZOIC VOLCANO-STRATIGRAPHY AND PETROLOGICAL EVOLUTION OF POST-COLLISIONAL VOLCANIC ROCKS IN EASTERN BIGA PENINSULA, NW ANATOLIA, TURKEY

Aysal N. , Ongen S., Keskin M.

11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, Bulgaristan, 20 - 25 Haziran 2011, ss.19-26 identifier identifier

2010

2010

Petrogenesis and SHRIMP Zircon U-Pb Dating of Some Granitoids Within The Western Pontides

Yılmaz-Şahin S., AYSAL N. , Güngör Y.

XIX Congress of Carpathian-Balkan Geological Association, Yunanistan, 1 - 04 Ekim 2010, ss.419

2009

2009

Analysis of the footwall folding and the successive rolling hinge faulting in the Menderes Core.

Üşümezsoy Ş., AYSAL N.

Deformation Mechanisms, Rheology and Tectonics 2009, İngiltere, 1 - 04 Ekim 2009

2009

2009

Strike Slip Related With The Crustal Detachment In The Marmara Sea

ÜŞÜMEZSOY Ş. , AYSAL N.

Deformation Mechanism, Rheology & Tectonics, Liverpool, İngiltere, 7 - 09 Eylül 2009, ss.5-10

2009

2009

Taş Seçim Kriterleri

AYSAL N.

Kâgir Yapilarda Koruma Ve Onarim Semineri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, ss.162-168

2008

2008

Jeoloji ve Sıvı Kapanım Bulguları Işığında Arapuçan Dere (Yenice–Çanakkale) Pb-Zn-Cu Yatağının Oluşumu

KASAPÇI C. , ÖZTÜRK H. , HANİLÇİ N., AYSAL N.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.100-118

2007

2007

İstanbul Granitoyidleri,

Yılmaz-Şahin S., Güngör Y., AYSAL N.

İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu-III, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2007, ss.100-129

2005

2005

Structural Analyses Of The Nw Sector Of The Menderes Core On The Basis Of The Quartz C-Axes Fabric

ÜŞÜMEZSOY Ş. , YILMAZ İ. , AYSAL N.

International Earth Science Colloquium on the Aegean Regions (IESCA), İzmir, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2005, ss.122-123

2005

2005

Perlit'in Pembe renkli Smektit'e dönüşümü, Biga - Çanakkale

LAÇİN D. , AYSAL N.

40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.89-90

2005

2005

Karadoru Granitoyidi’ne Bağlı Skarn Zonu Gelişimi, Yenice – Çanakkale

Aysal N. , Hanilçi N.

58.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 18 Nisan 2005, ss.73-74

2005

2005

Karadoru Granitoyidi’ne Bağlı Skarn Zonu Gelişimi, Yenice – Çanakkale.

AYSAL N. , Öngen S., Hanilçi N.

58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.73-74

2004

2004

Use of rhyolitic rocks as a raw material in ceramics

Öngen S., AYSAL N.

International Symposium on Earth System Sciences 2004, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2004, ss.265

2003

2003

Structural Analyses Of The Menderes Metamorphic Core Complex In The Contex Of The Westren Anatolian Tectonics

ÜŞÜMEZSOY Ş. , YILMAZ İ. , AYSAL N.

The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics (ICESE), İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2003, ss.363-370

2003

2003

The New Interpretation Of Turkey Neotectonics

ÜŞÜMEZSOY Ş. , AYSAL N.

The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics (ICESE), İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2003, ss.371-372

2003

2003

Metamorphic conditions of Northeastern Menderes Masif

AYSAL N. , Caran Ş.

The 3rd International Conference on Earth Sciences and Electronics (ICESE), Türkiye, 1 - 04 Eylül 2003, ss.317-324

2002

2002

Sferulitler: kristalizasyon kinetiği

Öngen S., AYSAL N.

Doğu Anadolu jeoloji Çalıştayı, Van, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2002, ss.44-45

2002

2002

2002 Çay (Mw=6.2) and Çobanlar (Mw=6.0) Earthquakes

Yılmaz İ., Utkucu M., AYSAL N.

The 2th International Conference on Earth Sciences and Electronics (ICESE), Türkiye, 1 - 04 Eylül 2002, ss.325-332

2002

2002

Menderes Masifi Kuzeyi Shear Kuşaklarının Deformasyon Mekanizması ve Tektonik Özellikleri

ÜŞÜMEZSOY Ş. , AYSAL N. , YILMAZ İ.

55. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 11 - 15 Mart 2002, ss.292-293

2001

2001

17 Ağustos Depreminde Kırılan Kaf Zonunun Ana Hat Ve Kollarının Yapısal Analizi

ÜŞÜMEZSOY Ş. , AYSAL N.

14. Jeofizik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2001, ss.8

2001

2001

Uşak’ın Türkiye Jeolojisindeki Yeri.

AYSAL N.

21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak, Dünü – Bugünü – Yarını Sempozyumu, Uşak, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2001, ss.745-754

2001

2001

Tectonic Significance Of The Central Marmara High And The Evolution Of The Western Marmara Strike Slip Fault Zone

ÜŞÜMEZSOY Ş. , AYSAL N.

1. International Electronic and Geoscience's Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2001, ss.138

2001

2001

Structural Analyses Of The Main Strand And Splays Of The North Anatolian Fault Zone Ruptured In The 17 August

ÜŞÜMEZSOY Ş. , AYSAL N.

1. International Electronic and Geoscience's Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Eylül 2001, ss.136

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Metamorfik Kayaların Yapıları ve Dokular

AYSAL N. , YILMAZ İ.

MAGMATİK VE METAMORFİK PETROLOJİNİN Prensipleri, Helvacı, C, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.477-517, 2019

2018

2018

Geochronology, geochemistry and isotope systematics of a mafic–intermediate dyke complex in the İstanbul Zone. New constraints on the evolution of the Black Sea in NW Turkey

AYSAL N. , KESKİN M. , PEYTCHEVA I., Duru O.

Petroleum Geology of the Black Sea, SIMMONS, M.D., TARI, G.C., OKAY, A.I., Editör, Geological Society Of London, Londra, ss.37-73, 2018 Creative Commons License

Desteklenen Projeler

2017 - 2019

2017 - 2019

Jeokimya ve Jeokronoloji Laboratuvarı Kurulumu

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AYSAL N. (Yürütücü) , HANİLÇİ N. , YILMAZ İ.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları Dergisi

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği, Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arziçi Kimyasi Komisyonu

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

Turkish Journal of Earth Science

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Lithos

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

Art Sanat

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

MTA Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Turkish Journal of Earth Science

SSCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Turkish Journal of Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

TÜBİTAK Projesi

Mart 2017

Mart 2017

Tectonophysics

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2016

Nisan 2016

Journal of Asian Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Central European Journal of Geosciences

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

Turkish Journal of Earth Sciences

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

TÜBİTAK Projesi

Eylül 2014

Eylül 2014

Journal of Tethys

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Eylül 2017

Eylül 2017

Proje Performans Ödülü

TÜBİTAK

Mayıs 2016

Mayıs 2016

Altın Çekiç

Jeoloji Mühendisleri Odası

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Başarı Öyküleri Kataloğu'nda Yer alma

TÜBİTAKAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 144

h-indeksi (WOS): 6