Dr.Öğr.Üyesi

Aytekin ERTAŞ


Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvi Kültür Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1991 - 1996

1991 - 1996

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Orman Mühendisliği/Silvikültür, Türkiye

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliğği

1999 - 2018

1999 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliğği

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

İstanbul Bölgesi’ndeki Sahilçamı (Pinus pinaster Aiton) plantasyonlarının silvikültürel yönden incelenmesi

BALEKOĞLU S. , ERTAŞ A.

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, no.2, ss.391-409, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Eskişehir-Çatacık Yöresi Sarıçamlarında (Pinus sylvestris L.) Tohum Verimi

ERTAŞ A. , ÇALIŞKAN S.

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, cilt.61, no.12, ss.17-36, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Kıbrıs Türk Cumhuriyetin'de 1995 yılı yangınından sonraki ağaçlandırmalardan Gözlemler

ERTAŞ A.

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, cilt.43, ss.133-144, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Quercus ilex (Pırnal Meşesi)'in Yeni Bir Yayılışı

ERTAŞ A.

Orman ve Av, ss.16-19, 1994 (Hakemsiz Dergi)

1993

1993

İstanbul Yakınlarındaki Çam Ağaçlarında Sphareopsis sapinea(Fr.)Dyko&Sutton Mantar Hastalığı

ERTAŞ A.

İ.Ü.Orman Fakültesi Dergsi, cilt.43, no.1, ss.131-138, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1990

1990

Sandal'ın (Arbutus andrachne L.) Trakya'da Yeni Bir yayılışı

ERTAŞ A.

Orman Mühendisliği, ss.21-22, 1990 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

Cork oak Plantations in Turkey.

ÖZALP ALAGÖZ G. , ERTAŞ A.

IUFRO-Working Group Silvicultural Problems in Mountain Forests IUFRO Group 1.05.14. Meeting,, Fas, ss.147

2013

2013

Trakya'daki Meşe (Quercus sp.) Koruya Tahvil Meşcerelerindeki Uygulamaların Orman Amenajmanı ve Hasılatı ile Silvikültürel Açıdan İncelenmesi

Şahin A., Şahin N., ÇALIŞKAN A. , ERTAŞ A.

Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50. yılı Ulaslararası Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2013, ss.548-561

2011

2011

Terk Edilmiş Açık Maden Alanlarının Yeniden Bitkilendirilmesi.

ERTAŞ A.

4. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 2 - 27 Haziran 2011, cilt.1, no.1, ss.71-80

2010

2010

Kurak ve Yarı Kurak Bölgelerin Ağaçlandırılmasında İlkeler ve uygulama Esasları.

Boydak M., Ertaş A. , Çalışkan S.

Çölleşmeyle Mücadele Sempozyumu, Çorum, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.370-382

2010

2010

: Threats to Oak Dominated Stands in Belgrade Forest,Istanbul (in Case of deer breeding Area)

ERTAŞ A.

The Oak- Ecology, History, Management and Planning II, Conferance, Isparta, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2010, cilt.1, no.1, ss.86

2007

2007

Kapadokya Bölgesindeki Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmalarının İrdelenmesi..

HIZAL A., EKİZOĞLU A., ŞENGÖNÜL K. , KARAÖZ M. Ö. , HASDEMİR M. , ERTAŞ A. , et al.

Türkiye’deki Yarı Kurak Bölgelerde Yapılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Değerlendirilmesi Çalıştayı, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mart 2007

2001

2001

Corck oak plantations in Turkey

ERTAŞ A.

Sustainable Management and Silviculture of Mauntain Forests, Rabat, Fas, 22 - 26 Ekim 2001, cilt.1, ss.147-151

2001

2001

A study on origin of oriental beech (Fagus orientalis Lipsky) advance regenerations

ERTAŞ A.

Third Balkan Scientific Conferance, Sofya, Bulgaristan, 2 - 06 Ekim 2001, cilt.2, ss.55-59

2001

2001

Effect of the radicle clipping on sessile oak (Quercus petraeaLieb.)seedlings' root surface area and number of tap roots

ERTAŞ A.

Third Balkan Scientific Conferance, Sofya, Bulgaristan, 2 - 06 Ekim 2001, cilt.2, ss.159-164

1994

1994

Oaks of Turkey and Mideast

ERTAŞ A.

The First International Oak Conferance, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 18 Ekim 1994, cilt.1, no.6, ss.33-42

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Bir Ekosistem Olarak Belgrad Ormanının Sürdürülebilirliği

Ertaş A.

İstanbul Belgrad Ormanındaki Gelişme Planlarına Halkın Taleplerini Dahil Eden Katılımcı Bir Süreç Oluşturulması, Osman Devrim ELVAN, Editör, Reis Dijital Baskı Sistemleri San.veTic.Ltd.Şti, İstanbul, ss.6-19, 2019

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2008

Mart 2008

Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

Uluslararası Katılımlı I. Meşe Çalıştayı

Katılımcı

Kırklareli-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 32

h-indeksi (WOS): 1

Duyurular & Dokümanlar

Kavak ve Hızlı Gelişen Türler
Sunum
20.09.2017