Arş.Gör.Dr.

Zehra Binnur AVUNDUK


Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Pazarlama ve Reklamcılık

Pazarlama

Eğitim Bilgileri

2012 - 2017

2012 - 2017

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı, Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı, Türkiye

2005 - 2009

2005 - 2009

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, %30 İngilizce İşletme Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Açık İnovasyon Stratejilerinin İşletme Performansına Etkisi: Türkiye’deki 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı

2012

2012

Yüksek Lisans

Türkiye'de Sigorta Şirketlerinde Yenilikçilik ve İşletme Performansı: Hayat ve Emeklilik Dışı Sigorta Şirketlerinde Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat) Anabilim Dalı

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2016

2016

Uluslararası İTÜ Ekonomi Yaz Okulu programı çerçevesinde "Yapısal Denklik Modelleri" eğitimi / International ITU Economics Summer School - "Structural Equivalence Models" course

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Teknik Üniversitesi - Istanbul Technical University

2016

2016

Uluslararası İTÜ Ekonomi Yaz Okulu programı çerçevesinde "Çok Değişkenli İstatistik I" eğitimi / International ITU Economics Summer School - "Multivariate Statistical Analysis I" course

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Teknik Üniversitesi - Istanbul Technical University

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Üretim Yönetimi, İşletme Yönetimi, Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Pazarlama Ve Reklamcılık

2010 - 2018

2010 - 2018

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Pazarlama

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2021-2025 Stratejik Plan Ve Durum Analizi Çalışmaları Alt Çalışma Grubu Üyesi

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Kurumlararası yatay geçiş komisyonu üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

SBMYO Muayene Kabul Komisyonu Üyeliği

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Pazarlama Ve Reklamcılık

2014 - 2018

2014 - 2018

Tören Sunuculuğu

İstanbul Üniversitesi

2013 - 2015

2013 - 2015

Asistan Temsilciliği - İ.Ü. SBMYO

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Verdiği Dersler

Ön Lisans

Ön Lisans

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Reklamcılık

Ön Lisans

Ön Lisans

Pazarlama iletişim Teknikleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Girişimcilik

Ön Lisans

Ön Lisans

Pazarlama İlkeleri

Ön Lisans

Ön Lisans

Mesleki Yabancı Dil

Ön Lisans

Ön Lisans

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ön Lisans

Ön Lisans

Ticari Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

Ticari Matematik

Ön Lisans

Ön Lisans

Pazarlama İletişim Teknikleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

The Effects of Transformational and Laissezfaire Leaderships on Organizational Commitments of Health Care Workers in Temporary Staff

Avunduk Z. B. , Çöl G. , Kuzu A.

Journal of Global Strategic Management, cilt.14, ss.55-68, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Kozmetik Sanayisinde Göz Makyaj Müstahzarları Üretimi Dış Ticaretinin İncelenmesi

Avunduk Z. B. , Torun M.

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, ss.36-47, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2019

2019

Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama

Çöl G. , Avunduk Z. B.

TURKISH STUDIES, cilt.14, ss.3713-3731, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

The Impact of Foreign Trade in the Information and Communication Technology (ICT) Products on GDP Per Capita: Panel Data Analysis for Five ASEAN Countries

ENGİN ÖZTÜRK M. B. , ŞARKAYA İÇELLİOĞLU C. , AVUNDUK Z. B.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.158-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

An Assessment of The Decision of the 3rd Civil Chamberof Ankara Regional Court of Justice Dated 20th April2017 on The Use of Biometric Security Technologies inEnterprises

Avunduk Z. B. , Gürses D.

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, cilt.1, ss.174-190, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Marketing Strategies for Boutique Hotels: The Case of Istanbul

İSTANBULLU DİNÇER F. F. , DİNÇER M. Z. , AVUNDUK Z. B.

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement (IIBA) Journal, cilt.1, no.2, ss.94-106, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Rural Tourism Policies: Evaluation of the Policies on European Union and Turkey

DİNÇER M. Z. , TÜRKAY B., AVUNDUK Z. B.

International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), cilt.5, ss.49-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Dijital Marka İletişiminde Hikâye Anlatımının Gücü: Hikâye Ana Temaları Üzerine Bir İnceleme

Karaman Ö. , Avunduk Z. B.

9. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Kasım 2020

2020

2020

Operational Excellence as an Innovative Management Strategy: Case Study on a Production Company from Istanbul

Baykal A. K. , Avunduk Z. B. , Vayvay Ö.

2nd International Conference on Global Competition & Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2020, ss.1

2019

2019

Dönüşümcü ve Özgür Bırakıcı Liderlik Türlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Kamu Hastanesinde Bir Uygulama

AVUNDUK Z. B. , ÇÖL G.

4. International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, İstanbul, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2019, ss.243-244

2019

2019

Bakım Kartlarından Üreyen Rutin Olmayan İşlerin Adam Saat Tahmini: Türk Hava Yolları Teknik Üzerinde Bir Uygulama

KAZAN H., DEĞERMEN ERENKOL H. A. , AVUNDUK Z. B.

III. International Applied Social Sciences Congress (C-IASOS – 2019), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Nisan 2019, ss.968-969

2019

2019

New Trends and Industrial Changes in Production Technology

KAZAN H., AVUNDUK Z. B.

5th International Social and Education Sciences Studies Congress, Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.402

2018

2018

Climate for Innovation in Organizations: A Qualitative Research

DOĞAN E., AVUNDUK Z. B.

International Conference on Empirical Economics & Social Sciences (ICEESS'18), Balıkesir, Türkiye, 27 - 28 Haziran 2018, ss.20

2018

2018

A Qualitative Research on the Industry 4.0 Concepts in Production Management

Avunduk Z. B. , Kazan H.

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Nisan 2018, ss.319

2018

2018

Internet Banking Technology Acceptance of Public Employees: A Pilot Study

KIRBAŞLI M. , AVUNDUK Z. B.

International Applied Social Sciences Congress (IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.808-809

2017

2017

An Assessment of The Decision of the 3rd Civil Chamber of Ankara Regional Court of Justice Dated 20th April 2017 on The Use Of Biometric Security Technologies in Enterprises

AVUNDUK Z. B. , GÜRSES D.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.65-66

2017

2017

A Pilot Study on Online Banking Adoption of Istanbul University Students

KIRBAŞLI M. , AVUNDUK Z. B.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.1

2017

2017

A Research on Development of Open Innovation Scale in Enterprises

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.83

2017

2017

“Financial Innovation: A content Analysis of Articles Published in Innovation Journals”

AVUNDUK Z. B. , TORUN M.

IASOS- International Applied Social Sciences Congress,, Uşak, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017, ss.372

2016

2016

İnovasyon Araştırmasında Eğilimler: SSCI Dergileri'nde Yayımlanan Makalelerin İçerik Analizi (2013-2015 Dönemi)

Kazan H., Avunduk Z. B.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2016, ss.209

2016

2016

İstismarcı Yönetim Algısı ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Örgüt Temelli Özsaygının Moderator Etkisi

Avunduk Z. B. , Yıldız B.

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Mayıs - 28 Haziran 2016, cilt.15, ss.240

2014

2014

Marketing Strategies of Boutique Hotels: A Model Proposal and an Evaluation of Boutique Hotels in İstanbul

İSTANBULLU DİNÇER F., DİNÇER M. Z. , AVUNDUK Z. B.

Global Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (GIBA 2014), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Mayıs 2014, ss.264-280

2011

2011

The Development, Importance and Evaluationof Distance Education in Turkey: The Case ofIstanbul University

Dinçer M. Z. , İstanbullu Dinçer F., Avunduk Z. B.

International Higher Education Congress: New Trends and Issues, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, cilt.II, ss.1466-1474

2011

2011

The Evolution and Transformation of Higher Education: A Content Analysis of Articles Published in Journal of Higher Education

NASIR S., AVUNDUK Z. B.

International Higher Education Congress: New Trends and Issues, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, cilt.I, ss.395-403

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

New Trends and Industrial Changes in Production Technology

AVUNDUK Z. B. , KAZAN H.

Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Doç.Dr. Emel İSLAMOĞLU, Doç.Dr. Sinem YILDIRIMALP , Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.453-465, 2019

2017

2017

ICGCIM 2017 CONFERENCE PROCEEDINGS BOOK

KAZAN H., BAYKAL M., AVUNDUK Z. B. , UZUN S.

Istanbul University, İstanbul, 2017

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

Teknik Redaktör

2012 - 2014

2012 - 2014

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yardımcı Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2019

Temmuz 2019

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

IEEE TRANSACTIONS ON ENGINEERING MANAGEMENT

SSCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Kasım 2018

Kasım 2018

International Humanities and Social Science Review (IHSSR)

Diğer Dergiler

Ocak 2018

Ocak 2018

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Nisan 2018

Nisan 2018

En İyi Bildiri Ödülü

International EMI Entrepreneurship and Social Sciences Congress

Temmuz 2009

Temmuz 2009

İ.Ü. İktisat Fakültesi %30 İngilizce İşletme Bölümü Üçüncülüğü

İstanbul ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

I. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri Yarışması Töreni ve Panel

Katılımcı

Kastamonu-Türkiye

2019

2019

III. Applied International Social Sciences Congress

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2019

2019

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK)

Katılımcı

Yalova-Türkiye

2018

2018

International Conference on Empirical Economics & Social Sciences (ICEESS'18)

Katılımcı

Balıkesir-Türkiye

2018

2018

II. International Applied Social Sciences Congress (IASOS)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2017

2017

International Conference on Global Competition and Innovation Management (ICGCIM2017)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

I. International Applied Social Sciences Congress (IASOS)

Katılımcı

Uşak-Türkiye

2017

2017

Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 2

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Bahçeşehir Üniversitesi Branding Innovation Center Lansmanı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

12. Sanayi Kongresi: 21. Yüzyılla Büyük Yüzleşme

Katılımcı

İstanbul Lütfi KIRDAR Kongre Merkezi-Türkiye

2014

2014

Kalite Çalıştayı

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

Türkiye İnovasyon Haftası

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

V.Finans Sohbetleri, Sabancı Üniversitesi MBA Kulubü

Katılımcı

Borsa İstanbul-Türkiye

2012

2012

InCites Eğitim Toplantısı

Katılımcı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü-Türkiye

2012

2012

‘Önde Gelen Uluslararası Dergilerde Yayın Yapmak’ İstanbul Üniversitesi Yayınlar Koordinatörlüğü

Katılımcı

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü-Türkiye

2011

2011

12. Ulusal Turizm Kongresi

Katılımcı

Düzce-Türkiye

2011

2011

1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu

Katılımcı

Karaman-Türkiye

2011

2011

International Higher Education Congress: New Trends and Issues

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

IX. Araştırma Yöntemleri Semineri (Temel SPSS Kursu)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

VI. İsviçre-Türkiye Ekonomik Forumu (Mesleki Eğitim ve İstihdam)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Pazarlama Sohbetleri 6 / Marketing Camp 6

Katılımcı

Sabancı Üniversitesi / İstanbul -Türkiye