Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genotyping for Cx26 and Cx30 mutations in cases with congenital hearing loss

GENETIC TESTING, cilt.12, sa.2, ss.253-256, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cam ilaç ampullerinde tehlike: Kıymık şeklinde cam parçacıklar

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.105-110, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of repetitive education on cognitive-social factors among type 2 diabetic patients

International Journal of Research in Medical Sciences, cilt.5, sa.6, ss.2533-2539, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin ilaç ampulü kırarken yaralanma sıklığı ve ampul kırıcılara ilişkin görüşleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.412-420, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Huzurevi sakini diyabetlilerin ayak bakımı davranışları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.194-203, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Management of Compliance Problem Due to Fear of Death While Sleeping and Claustrophobia in a Patient with Severe Obstructive Sleep Apnea Syndrome

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TBB DERGISI, cilt.2, sa.1, ss.20-21, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diyabetik ayak enfeksiyonlu hastada taburculuk eğitimi: Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.129-134, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetli bireylerde sigara içiminin arteryal kan basıncı ve nabız değerleri üzerine akut etkisi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.6, sa.2, ss.9-13, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni bir kavram: Genetik hemşireliği

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.5, sa.1, ss.34-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık çalışanlarında iğne batması yaralanmaları ve önleyici güvenlik materyalleri

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.4, sa.2, ss.32-37, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) İle İlgili Bilgi Durumlarına Eğitimin Etkisi

THE JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.7, sa.2, ss.101-105, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diyabetik Ayak: Olgu Sunumu

Diyabet Forumu, cilt.4, sa.4, ss.50-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Hemşirelik Forumu, cilt.1301-9880, ss.26-30, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Endoskopi Hemşireliği

Aktüel Tıp Dergisi, cilt.9, ss.29-32, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect of filter use on the removal of medical glass ampoule fragments

2nd International Conference on Nursing & Emergency Care, Paris, Fransa, 26 - 27 Haziran 2019, cilt.4, ss.35

Functional test results of a new design medical ampoule opener

1. International Innovative Nursing Congress, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.160-161

Hemşirelikte inovatif bir çalışma: Medikal ampul açıcı birimi

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017, ss.306

Enjeksiyonluk su bulunan ampullerin yaralanmaya sebep olabilen kırılma şekilleri

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Ekim 2017, ss.315-316

Antibiyotik ilaçların cam ampul formu çözücü sıvılarında cam partikülü kontaminasyonu

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2016, ss.304-305

Ampul formu ilaçlardaki tehlike: Hastalara cam kıymık mı enjekte ediyoruz?

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.368

Öğrenci hemşirelerin ilk klinik uygulamalarında yaşadığı kaygı ve özgüven durumları

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.438

Hemodiyaliz hastalarında cinsiyet farklılığının ağrı şiddeti ve ağrı yönetimine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.438

Koroner arter hastalarında solunum egzersizinin stres ve yorgunluk düzeyine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.433

Seni duymuyorum

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.434

Tip 2 diyabet hastalarında diyabet eğitiminin bilişsel-sosyal faktörlere etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.434-435

Kaygı, güveni azaltıyor: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.435

Arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen komplikasyonların stres düzeyi ve stres yönetimine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.433-434

Bası yarası bakımı: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.435

Küreselleşmeden etkilenen diğer alan: Sağlık

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.434

Diyabet Ayak: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.435

Hemşirelikte ne değişti?

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2015, ss.434

Likapa ekstresi, karanfil ve nane uçucu yağlarının candida albicans üzerine antifungal etkileri

1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013, ss.68-69

İstanbul ilinde yaşayan bireylerin hasta haklarına ilişkin bilgi düzeyleri

4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2012, ss.10

Diyabetik ayak enfeksiyonlu hastada taburculuk eğitimi: Olgu sunumu

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, ss.411

Yanıkta ağrı tedavisinin önemi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, ss.411

Diyabetli bireylerde sigara içiminin arteryal kan basıncı ve nabız değerleri üzerine akut etkisi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, ss.395

Erkoç A, Yürügen B. modeli: Vaka sunumu

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2012, ss.395-396

Familial mediterranean fever in Turkey and the importance of its training

15th Tabriz International Medical Sciences Congress, Tabriz, İran, 22 - 24 Ağustos 2012, ss.101

Huzurevlerinde yaşayan 65 yaş ve üstü diyabet hastalarının ayak bakımına yönelik davranışları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.394

Hemşirelerin ilaç ampulü kırarken yaralanma sıklığı ve ampul kırıcılar hakkında bilgi düzeyleri

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.394

Anti-Aging’de Hemşireliğin Yeri

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2011, ss.380

Diyaliz ünitesinde çalışan hemşirelerin iğne batma sıklığı ve aldıkları önlemlerin incelenmesi

20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Eylül 2010, cilt.19, ss.115

Bası Yarasında Pansuman Seçimi: Olgu Sunumu

IV. Yara Bakımı Kongresi, Bursa, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.116

Diabetic Foot: Case Presentation

8th Congress of European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2009, cilt.20, sa.1, ss.193

The Importance of Psycholojical Approach to a Patient Who Had Angiography and Acute Myocardial Infarct (AMI)

8th Congress of European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2009, cilt.20, sa.1, ss.265

Bası Yarası: Olgu Sunumu

5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi & 3. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2009, ss.61

Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığının Diyaliz Ünitesi Çalışanları Açısından Önemi

18. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2008, cilt.17, sa.3, ss.89

Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi (KKKA) ve Hemşirelik Yaklaşımları

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.343

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF): Olgu Sunumu

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.358

Disfajili Hastalarda Aspirasyonun Önlenmesi

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.364

Genetik Hemşireliği

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2008, ss.366

Bası Yaralarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Protokol: Braden Skalası

1. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2008, ss.73

Olgu Sunumu: Yatağa Bağımlı Hastada Bası Yaralarına Yönelik Kanıta Dayalı Yaklaşım

1. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2008, ss.75

Diyabetik Ayağa Yönelik Kanıta Dayalı Yaklaşım: Olgu Sunumu

44. Ulusal Diyabet Kongresi 10. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 28 Mayıs - 01 Haziran 2008, ss.49

Genotyping for cx26 and cx30 Gene Mutations in the Cases with Congenital Hearing Loss

II. Congress of Molecular Medicine From Cell to Bedside, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Mart 2007, ss.289

Diabetik Ayak Enfeksiyonu Olan Hastaların Diabetik Ayak Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Araştırılması

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Eylül 2005, ss.303

Kitap & Kitap Bölümleri

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Paratiroid Hastalıkları

İç hastalıkları hemşireliği, Nuray Enç, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.342-346, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Feokromastoma.

İç Hastalıkları Hemşireliği, NURAY ENÇ, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.353-354, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Diyabetes Mellitus

İç Hastalıkları Hemşireliği, NURAY ENÇ, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.355-365, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Adrenal Korteks Hastalıkları.

İç Hastalıkları Hemşireliği, NURAY ENÇ, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.347-352, 2020

Metabolik Sendrom

İç Hastalıkları Hemşireliği. , NURAY ENÇ, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.366-369, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Tiroid Hastalıkları

İç Hastalıkları Hemşireliği, nuray enç, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.334-341, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

İç Hastalıkları Hemşireliği, NURAY ENÇ, Editör, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.325-333, 2020

Yoğun Bakım Ünitesinde Genetik Hastalıklara Yaklaşım

Yoğun Bakım Hemşireliği, Durmaz Akyol A., Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.381-400, 2017

Deri Hastalıkları ve Bakım

İç Hastalıkları Hemşireliği, Durna Z., Editör, Akademi Basın Ve Yayıncılık., İstanbul, ss.547-557, 2013

Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Endoskopi Hemşireliği (içinde) Onkolojik ve Genel Sindirim Konuları Bölümü

Aktüel gastroenteroloji ve hepatoloji - II, Göksoy E., Editör, Bilmedya, İstanbul, ss.225-230, 2011

Diğer Yayınlar