Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

The Effect of Social Media on Nursing Students’ Ethical Sensitivity and Professional Development

Turkish Journal of Science and Health, vol.2, no.1, pp.156-165, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Cam ilaç ampullerinde tehlike: Kıymık şeklinde cam parçacıklar

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.105-110, 2017 (National Refreed University Journal)

Effect of repetitive education on cognitive-social factors among type 2 diabetic patients

International Journal of Research in Medical Sciences, vol.5, no.6, pp.2533-2539, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Hemşirelerin ilaç ampulü kırarken yaralanma sıklığı ve ampul kırıcılara ilişkin görüşleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.412-420, 2015 (National Refreed University Journal)

Huzurevi sakini diyabetlilerin ayak bakımı davranışları

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.194-203, 2015 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Diyabetik ayak enfeksiyonlu hastada taburculuk eğitimi: Olgu sunumu

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.129-134, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Diyabetli bireylerde sigara içiminin arteryal kan basıncı ve nabız değerleri üzerine akut etkisi

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.6, no.2, pp.9-13, 2014 (Other Refereed National Journals)

Yeni bir kavram: Genetik hemşireliği

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.5, no.1, pp.34-38, 2013 (Other Refereed National Journals)

Sağlık çalışanlarında iğne batması yaralanmaları ve önleyici güvenlik materyalleri

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, vol.4, no.2, pp.32-37, 2012 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) İle İlgili Bilgi Durumlarına Eğitimin Etkisi

THE JOURNAL OF BREAST HEALTH, vol.7, no.2, pp.101-105, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diyabetik Ayak: Olgu Sunumu

Diyabet Forumu, vol.4, no.4, pp.50-56, 2008 (Other Refereed National Journals)

İnfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Hemşirelik Forumu, vol.1301-9880, pp.26-30, 2006 (Other Refereed National Journals)

Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Endoskopi Hemşireliği

Aktüel Tıp Dergisi, vol.9, pp.29-32, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The effect of filter use on the removal of medical glass ampoule fragments

2nd International Conference on Nursing & Emergency Care, Paris, France, 26 - 27 June 2019, vol.4, pp.35

Functional test results of a new design medical ampoule opener

1. International Innovative Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.160-161

Hemşirelikte inovatif bir çalışma: Medikal ampul açıcı birimi

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.306

Enjeksiyonluk su bulunan ampullerin yaralanmaya sebep olabilen kırılma şekilleri

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017, pp.315-316

Antibiyotik ilaçların cam ampul formu çözücü sıvılarında cam partikülü kontaminasyonu

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016, pp.304-305

Ampul formu ilaçlardaki tehlike: Hastalara cam kıymık mı enjekte ediyoruz?

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.368

Öğrenci hemşirelerin ilk klinik uygulamalarında yaşadığı kaygı ve özgüven durumları

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.438

Hemodiyaliz hastalarında cinsiyet farklılığının ağrı şiddeti ve ağrı yönetimine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.438

Koroner arter hastalarında solunum egzersizinin stres ve yorgunluk düzeyine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.433

Seni duymuyorum

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.434

Tip 2 diyabet hastalarında diyabet eğitiminin bilişsel-sosyal faktörlere etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.434-435 Sustainable Development

Kaygı, güveni azaltıyor: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.435

Arteriyovenöz fistüle bağlı gelişen komplikasyonların stres düzeyi ve stres yönetimine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.433-434

Bası yarası bakımı: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.435

Küreselleşmeden etkilenen diğer alan: Sağlık

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.434

Diyabet Ayak: Olgu sunumu

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.435 Sustainable Development

Hemşirelikte ne değişti?

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.434

Likapa ekstresi, karanfil ve nane uçucu yağlarının candida albicans üzerine antifungal etkileri

1. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Turkey, 3 - 05 October 2013, pp.68-69

İstanbul ilinde yaşayan bireylerin hasta haklarına ilişkin bilgi düzeyleri

4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 November 2012, pp.10

Diyabetik ayak enfeksiyonlu hastada taburculuk eğitimi: Olgu sunumu

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.411 Sustainable Development

Yanıkta ağrı tedavisinin önemi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.411

Diyabetli bireylerde sigara içiminin arteryal kan basıncı ve nabız değerleri üzerine akut etkisi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.395

Erkoç A, Yürügen B. modeli: Vaka sunumu

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012, pp.395-396

Familial mediterranean fever in Turkey and the importance of its training

15th Tabriz International Medical Sciences Congress, Tabriz, Iran, 22 - 24 August 2012, pp.101

Huzurevlerinde yaşayan 65 yaş ve üstü diyabet hastalarının ayak bakımına yönelik davranışları

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.394 Sustainable Development

Hemşirelerin ilaç ampulü kırarken yaralanma sıklığı ve ampul kırıcılar hakkında bilgi düzeyleri

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.394

Anti-Aging’de Hemşireliğin Yeri

13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2011, pp.380

Diyaliz ünitesinde çalışan hemşirelerin iğne batma sıklığı ve aldıkları önlemlerin incelenmesi

20. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.115

Bası Yarasında Pansuman Seçimi: Olgu Sunumu

IV. Yara Bakımı Kongresi, Bursa, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.116

Diabetic Foot: Case Presentation

8th Congress of European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Turkey, 27 - 30 May 2009, vol.20, no.1, pp.193

The Importance of Psycholojical Approach to a Patient Who Had Angiography and Acute Myocardial Infarct (AMI)

8th Congress of European Federation of Internal Medicine, İstanbul, Turkey, 27 - 30 May 2009, vol.20, no.1, pp.265

Bası Yarası: Olgu Sunumu

5. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi & 3. Uludağ İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, Bursa, Turkey, 9 - 12 April 2009, pp.61

Kırım – Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Hastalığının Diyaliz Ünitesi Çalışanları Açısından Önemi

18. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, no.3, pp.89

Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi (KKKA) ve Hemşirelik Yaklaşımları

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.343

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF): Olgu Sunumu

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.358

Disfajili Hastalarda Aspirasyonun Önlenmesi

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.364

Genetik Hemşireliği

10. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 15 - 19 October 2008, pp.366

Bası Yaralarının Önlenmesinde Kanıta Dayalı Protokol: Braden Skalası

1. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi, Zonguldak, Turkey, 27 - 29 June 2008, pp.73

Olgu Sunumu: Yatağa Bağımlı Hastada Bası Yaralarına Yönelik Kanıta Dayalı Yaklaşım

1. Ulusal Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı Kongresi, Zonguldak, Turkey, 27 - 29 June 2008, pp.75

Diyabetik Ayağa Yönelik Kanıta Dayalı Yaklaşım: Olgu Sunumu

44. Ulusal Diyabet Kongresi 10. Ulusal Diyabet Hemşireliği Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 May - 01 June 2008, pp.49 Sustainable Development

Genotyping for cx26 and cx30 Gene Mutations in the Cases with Congenital Hearing Loss

II. Congress of Molecular Medicine From Cell to Bedside, İstanbul, Turkey, 24 - 26 March 2007, pp.289

Diabetik Ayak Enfeksiyonu Olan Hastaların Diabetik Ayak Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının Araştırılması

7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Antalya, Turkey, 16 - 20 September 2005, pp.303

Books & Book Chapters

in: , NURAY ENÇ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.325-333, 2020

in: , NURAY ENÇ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.353-354, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Diyabetes Mellitus

in: İç Hastalıkları Hemşireliği, NURAY ENÇ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.355-365, 2020

in: , NURAY ENÇ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.347-352, 2020

Metabolik Sendrom

in: İç Hastalıkları Hemşireliği. , NURAY ENÇ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.366-369, 2020

Endokrin Sistem-Metabolizma Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Tiroid Hastalıkları

in: İç Hastalıkları Hemşireliği, nuray enç, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.334-341, 2020

in: , Nuray Enç, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.342-346, 2020

Nervous System Diseases

in: Diseases Information, Birsen Yürügen,Nesrin Nural, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.305-337, 2020

Skin and Integumentary System Diseases

in: Diseases Information, Birsen Yürügen,Nesrin Nural, Editor, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, pp.391-407, 2020

Yoğun Bakım Ünitesinde Genetik Hastalıklara Yaklaşım

in: Yoğun Bakım Hemşireliği, Durmaz Akyol A., Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.381-400, 2017

Deri Hastalıkları ve Bakım

in: İç Hastalıkları Hemşireliği, Durna Z., Editor, Akademi Basın Ve Yayıncılık., İstanbul, pp.547-557, 2013

Gastrointestinal Sistem Kanamaları ve Endoskopi Hemşireliği (içinde) Onkolojik ve Genel Sindirim Konuları Bölümü

in: Aktüel gastroenteroloji ve hepatoloji - II, Göksoy E., Editor, Bilmedya, İstanbul, pp.225-230, 2011

Other Publications