PPR Biyoteknoloji Araştırma Grubu

Polimer-Farmasötik-Reprodüksiyon Biyoteknoloji Araştırma Grubumuz; adından da anlaşılacağı üzere üç ana disiplinin bir araya gelerek oluşturduğu bir multidisipliner araştırma grubudur. Araştırma grubumuz, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi şemsiyesi altında Polimer Biyoteknoloji grubu olarak Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalından Prof. Dr. Saadet Kevser (Özgümüş) Pabuccuoğlu, Yard. Doç. Dr.Mehmet Koray Gök, Farmasötik Biyoteknoloji Grubu olarak Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Erdal Cevher ve Reprodüksiyon Biyoteknoloji grubu olarak da Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun’i Tohumlama Anabilim Dalından Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu ve Doç. Dr. Kamber Demir’den oluşmaktadır.

15 Aralık 2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nin BAP Koordinasyon Birimince desteklenen ilk disiplinler arası projesi ile çalışmalarına başlamış olan Araştırma Grubumuz, günümüze kadar birçok ikili ya da üçlü disiplinler-arası ulusal ve uluslararası çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu proje ile üretilen biyopolimer esaslı malzeme için patent başvurusu yaparak Üniversitemizin başvuru sahipleri arasında yer aldığı ilk incelemeli patenti alarak bir ilke daha imza atmıştır.

Yaklaşık 10 yıla yaklaşan sürede, polimerik, lipofilik veya inorganik yapıdaki malzemelerin, reprodüktif biyoteknoloji-nanobiyoteknoloji alanında kullanımına yönelik gerçekleştirdiğimiz projeler, tezler ve diğer bilimsel araştırmalarımız kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalarımızı, siz değerli araştırmacılara duyurmak ve bundan sonra gerçekleştireceğimiz ortak ulusal-uluslararası projelerde çalışma fırsatı yakalamak amacıyla bu web sitesi kurulmuştur. Sitemizi ve çalışmalarımızı inceleyip takip ederek, yüksek lisans-doktora çalışmaları, ortak ulusal-uluslararası çalışmalar, araştırma alanlarımızı kapsayan sanayiye yönelik çalışmalar yapmak için iletişim kısmından başvuruda bulunabilirsiniz.

Son Eklenen Yayınlar