Çocuk ve Gençlerde Obeziteye İnovatif Yaklaşımlar Grubu

Obezite, alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması sonucu, vücuttaki yağ dokusunun kontrolsüz artışı olarak tanımlanabilir. Obezitenin birçok nedeni olup, yanlış beslenme alışkanlıkları, yetersiz fiziksel aktivite, bazı endokrin bozucu özelliği taşıyan kimyasallara maruziyet bunların en başında gelmektedir.

Obezitenin önlenmesinde birincil yaklaşım, beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi, yeterli fiziksel aktivitenin sağlanması ve bu alışkanlıkların sürdürülebilir hale getirilmesidir. Bu bağlamda erken tanı ve müdahaleye yönelik olarak sağlık taramaları ve aralıklı muayeneler ön plana çıkmaktadır. Uzman ekiplerin gözetiminde kişiye özel diyet uygulamaları, egzersiz programları ve sağlıklı yaşama dair davranış değişikliği beraberce, multidisipliner olarak uygulamaya konulmaktadır. Bunun yanında, özellikle ergenlik çağındaki bireylerde sağlıksız yeme davranışları, risk alma ve otoriteye karşı çıkma gibi eğilimler mevcuttur. Riskli çocukların ayrıca obeziteye yatkınlıklarına temel oluşturacak psikolojik travma açısından değerlendirilmeleri ve yerleşmiş temel şemalarını değiştirmek için psikoterapi desteği gerekebilmektedir. Bu destek verildikten ve ağırlık kontrolünde başarı sağlandıktan sonra bu kazanımların sürdürülebilmesi için psikolojik sağlamlık ve esnekliklerin arttırılması çalışmaları yapılmalıdır. Üçüncül koruma kapsamında medikal ve cerrahi girişimler çocukluk çağında tıbbi bir zorunluluk gerektirmedikçe tercih edilmemektedir. Bu nedenle önleyici yaklaşımlar ve rehabilitasyon, çocuk ve gençlerde obezitenin önüne geçilmesinde esas amacı oluşturur.