Biyomalzeme & Nanoteknoloji Araştırma Grubu

Nano, bir SI önekidir ve Yunanca cüce kelimesinden gelir. Bir nanometre, bir metrenin milyarda biridir, yani bir insan saçının çapının yaklaşık 1/80.000'i veya bir hidrojen atomunun çapının 10 katıdır. Nanobilim, malzemelerin atomik, moleküler ve makromoleküler ölçeklerde anlaşılması ve işlenmesi üzerine yapılan çalışmadır. Nanoteknoloji, nanometre ölçeğinde şekli ve boyutu kontrol ederek yapıların, cihazların ve sistemlerin tasarımı, karakterizasyonu, üretimi ve uygulamasıdır. Nanoteknolojinin uygulanabilirliği için benimsenen boyut ölçeği 1 ile 100 nanometre (nm) arasındadır. Nanoteknoloji, enerjiden otomotive, ilaçtan gıdaya, tekstilden kimya endüstrisine, elektrik-elektronikten orman ürünleri endüstrisine kadar geniş endüstriyel uygulamalara sahiptir. Nanomalzemeler, yeni malzemeler üretmek için nano ölçekli boyutlarda yapının hassas bir şekilde kontrol edilmesiyle oluşturulur. Nanomalzemeler, nano ölçekli boyutları nedeniyle yüksek yüzey-hacim oranlarına ve dolayısıyla çok spesifik özelliklere sahiptir.

 

Lignoselülozik biyomalzemeler temel olarak üç temel yapısal bileşenden oluşur; selüloz, hemiselüloz ve lignin. Selüloz, dünyada en çok bulunan organik polimerdir. Doğadaki bitkilerden elde edilebildiği gibi tekstil, gıda ve orman endüstrisinin çeşitli atıklarından da elde edilebilme imkânına sahiptir. Lignin ise selüloz ve hemiselülozdan sonra dünyada en bol bulunan ikinci polimerdir.

 

Yenilenebilir, sürdürülebilir, biyobozunur, biyouyumlu, nontoksik, düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, karbon depolama gibi birçok fonksiyonel özelliğinden dolayı dünyada bilimsel çalışmalarda ve sanayide lignoselülozik biyomalzemelere olan ilgi önemli ölçüde artmaktadır. Buna ilaveten, döngüsel ekonomiye önemli destekler sunmaktadırlar. Lignoselülozik nanomalzemeler otomotiv, kompozit, boya, uzay-uçak, kimya, elektronik, enerji, tekstil, jeller/köpükler, bariyer/ayırma membranları, kozmetik, gıda ambalajları, tıbbi implantlar, yara örtüleri, ilaç bilimi ve doku mühendisliği gibi çok çeşitli alanlarda uygulama potansiyeline sahiptir.

 

Biyomalzeme & Nanoteknoloji Araştırma Grubu, yukarıda bahsi geçen hususlarda sanayi ile entegre ARGE ve inovasyon çalışmaları gerçekleştirmek üzere kurulan multidisipliner bir araştırma grubudur.