İÜC Yeşil Çatı

Ülkemiz, yeşil çatı sistemleri ya da çatı bahçeleri (ya da kısaca yapılar üzerindeki bitkilendirme uygulamaları) açısından belirli bir altyapı ve bilgi birikimine sahip olmakla birlikte, 2000’li yıllardan sonra bu sistemlerin uygulama örneklerinde belirgin bir ivme kaydedilmiştir. Uygulamalardaki artış ve ortaya çıkan yenilikler, çoğunlukla uygulama düzeyinde ve yurt dışı kaynaklı çalışmalar, uygulamalar ve araştırmalar ışığında gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, yerel bilgi üretimi ve birikiminin kısıtlı düzeyde kalması nedeniyle, araştırmalar belirli bir çerçevede sıkışmak zorunda kalmıştır.

Bu döngüyü kırabilmek, ancak bu sistemlerin ülkemiz koşullarındaki yerinin tespit edilmesi, doğru kaynaklar ve bilgilerin üretilmesi ile mümkün olacaktır. Bu nedenle, akademik çalışmaların artması ve elde edilen bilgilerin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gerekli uygulama alanlarında değerlendirilmeleri gerekmektedir. Tüm bu nedenlerle, 2010 yılında İÜC Yeşil Çatı Araştırma Projesi (İÜCYAP), konuyla ilgili deneysel çalışmaların arttırılması ve elde edilen bulguların kamuya aktarılması açısından önemli bir yere sahiptir. 

Son Eklenen Yayınlar