Yenilenebilir Enerji Araştırma Grubu

Dünya nüfusunun hızlı artışı, sanayileşme, küresel iklim değişikliği, kentleşme, insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi ve artması gibi birçok etmen, doğal kaynaklarda önemli azalmaları ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında, doğal dengenin de zarar görmesi söz konusu olmuştur. Enerji, insan yaşamında vazgeçilmez bir ihtiyaç olup her geçen yıl enerjiye olan talep de artmaktadır. Burada sanayileşmenin önemli bir rolü olmuştur. Enerji arzı, günümüzde çoğunlukla fosil kaynaklardan sağlanmaktadır. Fakat yukarıda bahsedilen olumsuz etkilerden dolayı, gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerji & sürdürülebilir enerji kavramları ön plana çıkmaktadır.

Yenilenebilir enerjinin çeşitli kaynakları bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

1) Rüzgâr enerjisi

2) Güneş enerjisi

3) Biyokütle enerjisi

4) Hidrolik enerji

5) Jeotermal enerji

6) Dalga enerjisi

7) Hidrojen enerjisi

Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan sürdürülebilir şekilde elde edilen enerji olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı, döngüsel ekonomi, karbon ayak izi / ekolojik ayak izi ve enerji verimliliği açısından yenilenebilir enerji konusu hem bilim dünyasının hem de sanayinin ilgisini çekmektedir. Bu yönde çok sayıda araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Araştırma Grubu, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında önemli ve stratejik bir yer tutan biyokütle enerjisi ana teması altında sanayi ile bütünleşik çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmektedir.