Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new damage criteria norm for blast-induced ground vibrations in Turkey

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.7, sa.4, ss.1617-1626, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bench blasting design based on site-specific attenuation formula in a quarry

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.6, ss.711-721, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Application of fuzzy set theory in the selection of underground mining method

JOURNAL OF THE SOUTH AFRICAN INSTITUTE OF MINING AND METALLURGY, cilt.108, sa.2, ss.73-79, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Environmental impacts of bench blasting at Hisarcik Boron open pit mine in Turkey

ENVIRONMENTAL GEOLOGY, cilt.50, sa.7, ss.1015-1023, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PATLATMA KAYNAKLI TİTREŞİMLERİN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK TAHMİNİ

Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.59, sa.4, ss.265-273, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeraltı Madenciliği Üretim Yöntemi Seçiminde Yapay Sinir Ağları Kullanarak Tavanın Kontrol Altına Alınması Parametresini Temel Alan Bir Modelin Geliştirilmesi

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.30, sa.1, ss.1-11, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Şehir İçi Patlatmasında Sismik Verilerin Değerlendirilmesi

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.27, sa.2, ss.89-101, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

BETONARME BİR BİNANIN PATLAYICI İLE YIKILMASI VE VERİMİNİN İNCELENMESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.21, sa.2, ss.43-64, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TÜM EMEK İŞ SİTESİ BİNALARININ PATLAYICI KULLANILARAK YIKIMI

Madencilik Dergisi, cilt.54, ss.11-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Patlatmada Harcanan Faydalı Enerji ve Patlatma Verimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

MADENCİLİK DERGİSİ, cilt.51, ss.15-27, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Tahmini İçin Farklı Kayaların Saha Sabitlerinin Belirlenmesi

İstanbul Yerbilimleri Dergisi (E.A:İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi), cilt.25, sa.1, ss.9-23, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The control of energy consumption and the investigation of CO2 emissions in the production of aggregate

Gazi University Journal of Science, cilt.24, sa.3, ss.647-656, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Patlatmada Dilim Kalınlığının Basamak Boyunca Gösterdiği Değişimin Parça Boyut Dağılımına Etkilerinin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.19-31, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı Üretim Yöntemi Seçimine Yeni Bir Yaklaşım

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.71-81, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tuzla-Dragos Tüneli Kazısında Patlatmadan Kaynaklanan Yersarsıntısı Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, cilt.13, ss.133-143, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Atım büyüklüğü ve şeklinin patlatma kaynaklı yer sarsıntısı açısından değerlendirilmesi

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi (IMCET 2019), Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2019, ss.1-10

Tam Mekanize Kazı Yapılabilirliğinin Yapay Sinir Ağları ile Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu & Sergisi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Eylül 2018, ss.559-567

Bir Taşocağında Titreşim Ölçümüne Dayalı Risk Analizi ve Patlatma Tasarımı

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, ss.118-128

Kentsel Alanda Patlatmalı Kazılarda Proje Adımları

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Kütahya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2016, cilt.1, ss.162-170

Excavation of Rock Using Blasting Techniques: A Review of Blasting Guidance

Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, Cape Town, Güney Afrika, 5 - 07 Eylül 2016, ss.2144-2150

Bir Taşocağında Kullanılacak Saha Sarsıntı Yayılım Denklemin Değerlendirmesi

VIII. Delme-Patlatma Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2015, cilt.1, sa.1, ss.161-173

Güneşevler Sitesi Binalarının Patlayıcı Kullanılarak Yıkımı

VIII. Delme-Patlatma Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2015, cilt.1, sa.1, ss.425-436

Betonarme Köprülerin Patlayıcı Kullanılarak Yıkımı

VIII. Delme-Patlatma Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Kasım 2015, cilt.1, sa.1, ss.471-480

Tüm Emek İş Sitesi Binalarının Patlayıcı Kullanılarak Yıkımı

VIII. DELME ve PATLATMA SEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Kasım 2015, ss.138-142

Evaluation of Blast Induced Ground Vibrations at Ozarslan Quarry

24th INTERNATIONAL MINING CONGRESS OF TURKEY, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2015, ss.894-900 identifier identifier

Investigation of Dominant Frequency by Vibration Monitors

VI. Uluslararası Doğaltaş Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2014, ss.63

PATLATMA VERİMİNİN KOMBİNE YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ

VII. DELME ve PATLATMA SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2013, ss.13-14

Beylerbeyi-Küçüksu Atık Su Tünwlinde Patlatma Kaynaklı Titreşim Analizi

VII. Delme Patlatma Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.1, ss.117-124

Piroteknik Malzemenin Yapı Yıkımında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

VII. Delme Patlatma Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.105-116

Bir Atıksu Tünelinde TBM Kaynaklı Yeryüzü Titreşimlerinin Ölçümü ve Analizi

3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.103-108

Edirne Kapıkıule Gümrük Lojman Binalarının Kontrollü Patlatma İle Yıkımı

VII. Delme Patlatma Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.1, sa.1, ss.21-33

The Effect of delay time sequence and charge per delay on ground vibration:A case study

Rock Fragmentation by Blasting, Fragblast 10, Hindistan, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.1, ss.207-211

The Effects of Fault Planes on The Propagation of Vibration Waves

38th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2012, cilt.1, ss.241-251

Bench Blasting Design Based on Analysis of Blast-Induced Ground Vibrations at An Open Pit Coal Mine in Turkey

38th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2012, ss.23-34

Analysis of Environmental Effects Induced by Cautious Blasting During The Excavation of Istanbul Subway Construction

37th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2011, ss.273-285

Patlatmadan Kaynaklanan Sarsıntılar için Risk Analiz Modeli

VI. Delme Patlatma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, cilt.1, ss.205-217

Basamak Ayna Profilinin Patlatma Sonrası Parçalanmaya Etkisi

6. Delme-Patlatma Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010, ss.41-55

Agrega Üretiminde Enerji Tüketiminin Kontrolü ve CO2 Emisyonlarının İncelenmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS), Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.796-801

The Investigating of Establishing the National Damage Criteria for Blast-Induced Ground Vibrations in Turkey

The 35th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2010, cilt.1, ss.85-94

DELPAT APPLICATIONS AND GROUND VIBRATION ANALYSIS CAUSED BY BLASTING AT EXCAVATION OF BOYABAT DAM AND HPP CONSTRUCTION

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.395-397 identifier

THE RELATIONSHIP BETWEEN GROUND VIBRATION, PARTICLE SIZE AND SEISMIC ENERGY CAUSED BY BLASTING

10th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Albena, Bulgaristan, 20 - 26 Haziran 2010, ss.575-576 identifier identifier

The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Cebeci Quarries in Istanbul-Turkey

5th World Conference on Explosives And Blasting, Macaristan, 1 - 04 Nisan 2009, cilt.1, ss.191-200

Pre-Bench Blasting Design Based on Risk Analysis on A Quarry

The 35th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2009, cilt.1, ss.225-237

A STUDY OF INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN BLAST FRAGMENTATION AND GROUND VIBRATIONS INDUCED BY BLASTING

9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo, Albena, Bulgaristan, 14 - 19 Haziran 2009, ss.333-334 identifier identifier

THE ANALYSIS OF BLAST-INDUCED GROUND VIBRATIONS FOR DIFFERENT ROCK UNITS

9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo, Albena, Bulgaristan, 14 - 19 Haziran 2009, ss.481-482 identifier identifier

The Analysis of Ground Vibration Blast Induced on Istanbul Kavacık-Beykoz Waste Water Tunnel

8th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & Expo: Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2008, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2008, cilt.1, ss.241-252

The Investigation of Ground Vibration Measurements at an Agregate Quarry in Istanbul-Turkey

8th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & Expo: Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2008, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2008, cilt.1, ss.253-265

Evaluation of Ground Vibration Induced by Blasting During the Excavation of a Transportation Tunnel in Istanbul Metropolis

The 34rd Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2008, cilt.1, ss.267-278

Effects Of Particle Size Distribution On Loading Performance

The 34rd Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2008, cilt.1, ss.279-284

THE ANALYSIS OF GROUND VIBRATION BLAST INDUCED ON ISTANBUL KAVACIK-BEYKOZ WASTE WATER TUNNEL

8th International Scientific Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, Sofija, Bulgaristan, 16 - 20 Haziran 2008, ss.241-243 identifier identifier

The analaysis of ground vibration induced by blasting at different rock units on Istanbul Kadikoy-Kartal subway tunnel route

7th International Scientific Conference on Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2007, Albena, Bulgaristan, 11 - 15 Haziran 2007 identifier

Kadıköy - Kartal Metrosu Tünel Güzergahında Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin İncelenmesi

2.Ulaşımda Yer altı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.1, ss.571-583

Bir Karayolu Tüneli İnşaatında Patlatma Kaynaklı Titreşimlerin Ölçümü ve Analizi

2.Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.499-509

Patlatma Kaynaklı Titreşim Analizine Dayalı Basamak Patlatma Tasarımı

5. Delme-Patlatma sempozyumu, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, cilt.1, ss.177-188

The Analysis of Ground Vibration Induced by Blasting at Different Rock Units on Istanbul Kadıköy-Kartal Subway Tunnel Route

7th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection,, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2007, cilt.1, ss.56

The Relation between Excavator Bucket Loading Time and Particle Size Distribution of Shot Rock

33th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2007, cilt.1, ss.303-313

The Assessment of Environmental Impacts of Blasting During The Construction of A Metro Tunnel

33th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2007, cilt.1, ss.253-265

The Investigation Of Ground Vibrations Induced By Bench Blasting At Different Quarries At Çatalca District In Turkey

33th Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2007, cilt.1, ss.241-252

Patlatmadan Kaynaklanan Çevresel Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları

Doğu Karadeniz Bölgesi Maden Kaynaklarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.113-135

The Analysis of Blast- Induced Ground Vibration at Can Open -Pit Lignite Mine in Turkey

6th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2006, cilt.1, ss.61-74

The Importance of Particle Size Distribution After Blasting and Arrangement Studies on this Basis

6th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2006, cilt.1, ss.43-52

Evaluation of Environmental Effects Induced by Blasting Around a Waste Water Tunnel Project in High-Urbanized Area in Turkey

The Thirty – Second Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2006, cilt.1

Investigation of Ground Vibration Induced by Blasting at Hisarcik Boron Open Pit Mine in Turkey”

The Thirty – Second Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2006, cilt.1, ss.231-242

Investigation of the environmental effects of ground vibration induced by blasting in various quarries located at northern Cyprus

5th International Scientific Conference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2005, Albena, Bulgaristan, 13 - 17 Haziran 2005, ss.257-271 identifier

Patlatmalı Kazı Faaliyetlerinin Yığma Yapılara Olan Etkileri ve Örnek Bir Uygulama

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Eylül 2005, ss.213-224

Kaya Patlatma Teknolojisindeki Yenilikler

Uluslararası Katılımlı Seminer: Madencilik Teknolojisinde Yeni Gelişmeler, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.99-123

Analysis of Parameters of The Ground Vibration Produced by Bench Balasting at a Boron Open Pit Mine in Turkey

Thirty – First Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2005, cilt.1, ss.409-419

Kuz – Ram and Digital Image Processing System Combination to Determine Spesific Blasting Parameters

Thirty – First Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2005, cilt.1, ss.399-407

The Evaluation of Open Pit Land Reclamation in Turkey Considering The Current Legislation

4th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2004, ss.71-80

The Peak Particle Velocity Assessment of Ground Vibrations Produced from Different Blasting Sites

4th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2004, ss.205-216

A Practical Approach For Blasters to Determine The Optimal Bench Blasting Conditions

Thirtieth Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2004, cilt.1, ss.51-59

İstanbul İli ve Çevresinde Buluna Kırmataş Ocaklarına Genel Bir Bakış

3. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2003, ss.166-178

Blast Fragmentation Assessment and Control Using The Split Digital Image Analysis System

InternationaL Conference on Earth Sciences and Electronics, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.275-287

Prediction of the ground vibration attenuation induced by blasting for the different rock masses

Proceedings of the Twenty-Ninth Conference on Explosives and Blasting Technique, Nashville, TN, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 05 Şubat 2003, ss.193-202 identifier

Evaluation of The Ground Vibration Attenuation Produced From Blasting For The Different Rock Masses

Twenty-Ninth Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2003, cilt.1, ss.193-201

Monitoring and Analysing Ground Vibration Induced by Different Blasting Excavation Activities

Seventh International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, İtalya, 1 - 04 Ekim 2002, ss.385-394

Evaluation of Damage Risk of the Ground Vibration induced by Blasting in a Quarry

2th International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2002, ss.365-377

Analysis of Measurements Results of the Ground Vibration Induced by Blasting During the Tunneling for İstanbul Subway in Turkey

Twenty- Eighth Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Mart 2002, ss.205-215

Monitoring Ground Vibration Induced by Blasting Excavation Activites

Resent Researches on Electronics and Earth Sciences Conference, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2001, ss.109-122

Evaluation Of Çan Lignite Basin For The Power Plant

International Conference-Modern Management of Mine Producing, Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2001, ss.20-30

Ground Vibration Monitoring and Damage Control During Blasting Operation in Kayabası Limestone Quarry

International Conference: Modern Management of Mine Producing Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2001, ss.395-403

A New Approach in Selection of Underground Mining Method

International Conference-Modern Management of Mine Producing, Geology and Environment Protection, Bulgaristan, 1 - 04 Haziran 2001, ss.20-30

Yeraltı Üretim Yöntemi Seçiminde Yeni Bir Yaklaşım

17. Uluslararası Madencilik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2001, ss.20-30

Bulanık Küme Teorisinin Yeraltı Üretim Yöntemi Seçiminde Kullanılabilirliği

Türkiye 17. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2001, ss.95-102

Attenuation of Ground Vibration Induced by Blasting at Can Open - Pit Lignite Mine in Turkey

Twenty-Seventh Annual Conference on Explosives and Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Ocak 2001, ss.351-360

Estimation Particle Velocity on The Basıs of Blast Event Measurements

Twenty-Sixth Annual Conference on Explosives And Blasting Technique, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2000, cilt.2, ss.107-115

Taşocaklarında Patlatmadan Kaynaklanan Yer Sarsıntısının Ölçülmesi ve Analizi

2. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 1999, ss.129-142

Kitap & Kitap Bölümleri

MODIFYING THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA APPROACH

ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES Theory, Current Research and New Trends/2, Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Editör, IVPE, Cetinje, ss.108-128, 2020

A REVIEW OF RESEARCHES IN UNDERGROUND MINING METHOD SELECTION

ENGINEERING AND ARCHITECTURE SCIENCES: Theory, Current Research and New Trends/2, Emine YILDIZ KUYRUKÇU, Editör, IVPE, Cetinje, ss.13-30, 2020