Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Somatic SNPs of the BRCA2 gene at the fragments encoding RAD51 binding sites of canine mammary tumors

VETERINARY AND COMPARATIVE ONCOLOGY, cilt.15, sa.4, ss.1479-1486, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

Optimum Timing for Surgery in Bitches with Pyometra Related Endotoxemia

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.35, sa.6, ss.35-42, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Optimum timing for operation in bitches with pyometra related with endotoxemia

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.36, ss.35-42, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Vaginal Leiomyosarcoma in A Holstein Cow.

Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., cilt.17, sa.2, ss.325-327, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Vaginal Leimyosarcoma in A Holstein Cow

Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.325-327, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Intrauterine insemination with cat semen frozen with various extenders

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.35, sa.5, ss.311-318, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vaginal Leiomyosarcoma in A Holstein Cow

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, sa.2, ss.325-327, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of betaadrenergic blocker carazolol on the duration of parturition in gilts

The Indian Veterinary Journal, cilt.85, sa.1, ss.21-22, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Gonadotropin Use on Oestrus Induction and Fertility in Prepubertal Sows

REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE, cilt.154, sa.2, ss.133-138, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Postpartum sütçü ineklerde GnRH+ PGF2 Alfa uygulamalarının östrus senkronizasyonu ve fertilite üzerine etkileri

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.125-131, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Postpartum sütçü ineklerde GnRH+PGF2? ve hCG+ PGF2? uygulamalarının östrus senkronizasyonu ve fertilite üzerine etkileri.

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.125-131, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Postpartum Sütçü İneklerde GnRH+PGF2 alfa ve hCG+PGF2 alfa Uygulamalarının, Östrus Senkronizasyonu ve Fertilite Üzerine Etkileri

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.27, sa.1, ss.125-131, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effects of GnRH + PGF2? and hCG + PGF2? Applications in Postpartum Dairy Cows on Oestrus Syncronization and Fertility

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, sa.27, ss.125-131, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tavşanlarda beta karotenin fertilite üzerine etkisi

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.1, ss.497-502, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tavşanlarda Beta-karotenin Fertilite Üzerine Etkisi.

TÜBİTAK, Türk J. Vet. Anim. Sci. Derg., sa.26, ss.497-502, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Tavşanlarda beta karoten’in fertilite üzerine etkisi

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.3, ss.497-502, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Effects of beta-carotene on the fertility of rabbits

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.26, sa.3, ss.497-502, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Unilateral Ovarian Mature Teratoma and Hydrometra Case in a Queen

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.55-59, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Evcil Hayvanların Güç Doğumlarında Klinik Tanının Önemi

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji Özel Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.105-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evcil Hayvanların Güç DoğumlarındaKlinik Tanının Önemi

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji Özel Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.105-113, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

At Yetiştiriciliğinde Jinekolojik Amaçlı Transrektal Ultrasonografi Kullanımı

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Doğum ve Jinekoloji Özel Dergisi, cilt.4(1), ss.16-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Feline Unilateral Uterine Prolapse: A Description of Two Cases

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.43, sa.1, ss.67-70, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

DİŞİ BİR KEDİDE PİYOMETRA İLE SEYREDEN UTERUS SARKOMU OLGUSU

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.42, sa.1, ss.106-110, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İnsan Koryonik Gonadotropini

Türkiye Klinikleri J. Vet. Sci Obstet .gynecol-Special Topics., cilt.1, sa.2, ss.55-59, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unilateral mastectomy as an alternative treatment for gangrenous mastitis in a Saanen goat

INTERNATIONAL JOURNAL OF VETERINARY SCIENCE AND MEDICINE, cilt.3, ss.9-12, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Dişi Bir Kedide Piyometra ile Birlikte Seyreden Uterus Sarkomu Olgusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.42, sa.1, ss.106-110, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Different sizes and degrees of foetal mummification during pregnancy in a dog

International Journal of Veterinary Science, cilt.2, sa.2, ss.75-77, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Different Sizes and Degrees of Foetal Mummification during Pregnancy in A Dog; A Case Report

International Journal of Veterinary Science (IJVS), cilt.2, sa.2, ss.76-78, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişi bir köpekte görülen jinekolojik patolojiler kompleksi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.277-283, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Köpekte Görülen Jinekolojik Patolojiler Kompleksi

İ.Ü.Vet.Fak.Derg., cilt.39, sa.2, ss.277-283, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişi Bir Köpekte Görülen Jinekolojik Patolojiler Kompleksi

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.277-283, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Terrier Irkı Bir Köpekte Mukometra ile Birlikte Seyreden Kornu Uteri Hipoplazisi

istanbul üniversitesi vet fak derg, cilt.37, sa.2, ss.171-175, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir inekte rastlanılan ikiz mumifiye fötus olgusu

İ.Ü. Vet. Fak. Derg., cilt.37, sa.2, ss.167-169, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir dişi kedide rastlanan Uni-Kournal hydometra olgusu

K.Hayvan Veteriner Hekimleri Dergisi, cilt.3, sa.8, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Dergisi

Bir Dişi Kedide Rastlanan Uni-Kornual Hydrometra Olgusu, cilt.3, ss.8-9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İneklerde Subklinik Mastitis Olgularında Sütte K, Na ve Cl İyonlarındaki Değişimler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.24, ss.321-328, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Koyunlarda Power Doppler Ultrasonografi Kullanılarak Luteal Vaskülaritenin Yarı Kantitatif Değerlendirmesi İle Erken Gebelik Teşhisi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Ekim 2019, ss.283-284

Sütçü İneklerde Meme İçi Platelet Konsantresi Uygulamasının Subklinik Mastitis Tedavisindeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal - I. Uluslararası Kongresi, Muğla, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2017, ss.344-345

Examination of occurence of Mycoplasmas in canine pyometra cases

4th INTERNATIONAL VETIstanbul GROUP CONGRESS, Almati, Kazakistan, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.1

Operative approach of diffuse vaginal tumour in a Newfoundland bitch

Days of veterinary medicine 2016, 7th International Scientific Meeting, Struga, Makedonya, 22 - 24 Eylül 2016, ss.147

UTERINE SARCOMA WITH PYOMETRA COMPLEX IN QUEEN

3RD INTERNATIONAL VETISTANBUL GROUP CONGRESS 2016, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.285

Unilateral mastectomy due to gangrenous mastitis in a Saanen goat

3rd International VETIstanbul Group Congress, Sarajevo, Bosna-Hersek, 17 - 20 Mayıs 2016, ss.1

Kedilerde Prolapsus Uteri: İki Olgunun Takdimi.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi (Uluslararası katılımlı),, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2015, ss.164-165

Feline uterine prolapse: a description of two cases

II. International Vetistanbul Group Congress, St. Petersburg, Russia, 7-9 April 2015., Sankt-Peterburg, Rusya, 7 - 09 Nisan 2015, ss.502-503

Complex Gynecologic Pathologies in a Bitch

International VetIstanbul Group Congress 2014, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.91

Subklinik Mastitisli Çiftlik Hayvanlarında Sağım Sıklığı, Yaş ve Sezonun Somatik Hücre Sayımı Üzerine Etkileri.

V.Veteriner Doğum ve Jinekoloji Kongresi (Uluslararsı katılımlı), Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.168-169

Farklı Sulandırıcılar ile Dondurulmuş Kedi Sperması ile İntrauterin Tohumlama

VII. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Kars, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.94-95

Complex gynecologic pathologies in a bitch

2nd Turkish Bosnian Scientific Days, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2013, ss.45

Optimum timing for operation in bitches with pyometra related to endotoxemia

8th Joint Scientific Symposium of the Veterinary Faculties of TC İstanbul Üniversitesi and Ludwig-Maximilians Universitat München, Almanya, 1 - 04 Nisan 2013

Kıvırcık ırkı koyunlarda fötal parametrelerin belirlenmesi

Veteriner Jinekoloji Derneği III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Ekim 2008, ss.36

Intrauterine insemination with cat semen frozen with various extenders

16th International Congress on Animal Reproduction, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.125-126

Intrauterine Insamination with Cat Semen Frozen with Various Extenders

16th International Congress on Animal Reproduction,, Macaristan, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.125

Postpartum anöstrus gösteren sütçü ineklerde PGF2 Alfa ve GnRH uygulamalarının fertilite üzerine etkisi

Veteriner Jinekoloji Derneği III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

Tahirova Koyunlarda Progesteron ve eCG’nin azaltılmış dozlarının fertilite üzerine etkisi

Veteriner Jinekoloji Derneği III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008

Lambing rates and litter sizes following injections before insemination in ewes,

6th Joint Scientific Symposium of the Veterinary Faculties T.C. Istanbul Üniversitesi and Ludwig-Maximilian Universitat München, Almanya, ss.37

The effect of PGF2 Alfa and GnRH applications on fertility in dairy cows showing anostrus in postpartum.

6. Joint Sciencific Symposium of the Veterinary Faculties of TC Istanbul University and Ludwig Maximilians Universitat München, Almanya, 1 - 04 Şubat 2008

Effects of halved intravaginal sponges and eCG dose on fertility in Tahirova ewes.

6. Joint Sciencific Symposium of the Veterinary Faculties of TC Istanbul University and Ludwig Maximilians Universitat München, Almanya, 1 - 04 Şubat 2008

Genç dişi domuzlarda beta adrenerjik blokatör carazolol’un doğum süresine etkisi.

Veteriner Jinekoloji Derneği II. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2006

The effect of beta adrenergic blockader carazolol on the duration of parturition ın gilts.

4. Joint Scientific Symposium of the Veterinary Faculties of T.C. İstanbul University and Ludwing- Maximilians-Universitöt Müchen-Munich, Almanya, 1 - 04 Mart 2004

Effect of induction of estrus of prepartal gilts with PMSG and hCG on the reproductive performance, litter size and birth-weights.

Joint Scientific Symposium of the Veterinary Faculties of T.C. İstanbul University and Ludwing- Maximilians-Universitöt München, Almanya, 1 - 04 Mart 2004

Doğum sonrası anöstrus gösteren süt ineklerinde ovaryum aktivitelerinin PGF2 Alfa ve GnRH ile Uyarılması

Veteriner Jinekoloji Derneği I. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2003