General Information

Biography

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünden 2009 yılında mezuniyetinin ardından mecburi hizmet için birinci basamak sağlık kurumlarında hekimliğin ardından Sağlık Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı. Doktorasını İstanbul Üniversitesi’nde Tıp Tarihi ve Etik alanında “Adalet İlkesi Açısından Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Tıp Etiği Çerçevesinde Değerlendirilmesi” teziyle tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik AD’de Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Institutional Information

Unit
Cerrahpasa Faculty of Medicine
Department
Department of Basic Medical Sciences
Program
Department of Medical History and Ethics

Contact

Other Email
ahmet.ozdinc@istanbul.edu.tr
Web Page
https://avesis.istanbulc.edu.tr/68885
Office Phone
+90 414 300 0 Extension: 68206