Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Laparoscopic Treatment of the Isolated Renal Hydatid Cyst: Long-Term Outcomes from a Single Institution.

Journal of laparoendoscopic & advanced surgical techniques. Part A, cilt.28, ss.1083-1088, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Testicular Torsion: Experience in a Tertiary Urology Referral Centre

JOURNAL OF UROLOGICAL SURGERY, cilt.8, sa.1, ss.29-32, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Böbreğin hidatik kist hastalığının laparoskopik tedavisi: Tek merkezden uzun dönem sonuçlar

5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2018, ss.61