Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EXEMPLARY SOCIAL STUDIES TEACHERS USE OF COMPUTER-SUPPORTED INSTRUCTION IN THE CLASSROOM

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.9, ss.66-82, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pre-service elementary teachers' beliefs about use of the Internet in the social studies classroom

EUROPEAN JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, cilt.32, ss.305-320, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Kullanılan Görsellerin Öğretmen Tercihlerine Göre İncelenmesi (İstanbul İli Örneği)

Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.133-146, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Rebuilding the Past Through Dusty Stuff: How Turkish Students Respond to Primary Source-based Social Studies Education

Journal of International Social Studies, cilt.10, ss.3-39, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A half century journey of social studies in Turkey: Reflections from the 7th international social studies education symposium

Journal of Social Science Education, cilt.17, no.4, ss.116-123, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The role of Turkish national holidays in promoting character and citizenship education

Journal of Social Science Education, cilt.16, ss.73-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Teaching Local History with Monumental Trees

Social Education, cilt.80, no.4, ss.234-239, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Qualitative Data Collection and Interpretation: A Turkish Social Studies Lesson

Journal of Social Studies Education Research, cilt.7, no.1, ss.1-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Future of Social Studies Education in Turkey

Journal of International Social Studies, cilt.4, no.1, ss.93-102, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How Turkish Middle School Students Use the Internet to Study Social Studies

Canadian Social Studies, cilt.47, no.1, ss.1-17, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Social studies lesson from Turkey: Human rights

Journal of Social Science Education, cilt.13, no.1, ss.82-107, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preservice social studies teachers’ understanding of global education.

Mediterranean Journal of Educational Research, cilt.14, ss.557-562, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkish pre-service teachers’ beliefs about the nature of social studies

Social Studies Research and Practice Journal, cilt.6, no.3, ss.18-35, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Current status of social studies education in Turkey.

Journal of Social Science Education, cilt.10, no.1, ss.44-53, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The influence of global education on the Turkish social studies curriculum.

The Social Studies, cilt.101, no.6, ss.254-259, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal bilgiler öğretiminde yeni yaklaşımlar: Çokkültürlü ve küresel eğitim.

e-İlköğretim Online (elektronik), cilt.9, no.3, ss.1226-1237, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of computer technologies in the social studies classroom.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.4, no.2, ss.18-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gender Issues In Primary and Secondary School Social Sciences Textbooks

8th International Symposium on Social Studies Educatiom, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2019, ss.94-95

Using ePortfolios to engage students and improve assesment of Global Learning

The 10th Annual Meeting of the Association of American Colleges and Universities, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 27 Ocak 2018, ss.58

Hayat bilgisi derslerinde sözlü ve yerel tarih yöntemlerinin uygulanması ile ilgili öğretmen ve öğrenci görüşleri

USBES- VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.459-460

Ortaokul sosyal bilgiler ders kitaplarında kullanılan görsellerin değerlendirilmesi

USBES- VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.345-346

Using Primary Sources in Social Studies Method Course in Turkey

European Conference Educational Research (ECER 2016: Leading Education), Dublin, İrlanda, 22 - 26 Ağustos 2016, ss.1-3

Filmler ile Sosyal Bilgiler Öğretimi

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.346-347

Türkiye'de Milli Bayram Kutlamalarının Tarihsel Açıdan Değerlendirilmesi (1923-2015)

USBES- V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.266-267

How Turkish middle school social studies teachers use the Internet in their teaching.

International Business & Education Conferences, Londra, İngiltere, 7 - 11 Haziran 2015, ss.593-594

Yaşamın İçinden Etkinliklerle Sosyal Bilgiler Öğretimi: Almanya, Amerika ve Japonya Örnekleri

IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.108

The influence of standardized testing on the new social studies movement in Turkey.

WEI International Academic Conference, New Orleans, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 22 Ekim 2014, ss.143-145

Turkish preservice teachers’ attitudes toward field experiences

V. European Conference on Social and Behavioral Sciences. Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Rusya, 11 - 14 Eylül 2014, ss.1

Social studies teachers' problems they encounter in social studies teaching and their suggestions to solve these problems

International Symposium on Social Studies Education III, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.236-237

Kaynaştırma Eğitiminin sosyal bilgiler dersi üzerinden değerlendirilmesi

I St Eurasian Educational Research Congress, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.1-2

How Turkish middle school students use the word processing software to study social studies

4th World Conference on Learning, Teaching, & Educational Leadership, Barcelona, İspanya, 27 - 29 Ekim 2013, ss.1

The effect of Powerpoint presentations on students achievement in a social studies education class.

International Academic Conference, Breckenridge, Colorado, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Ağustos 2013, ss.203-204

Instructional strategies for disadvantaged students in social studies education classes

II. International Social Studies Education Symposium, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.159

Preservice social studies teachers’ understanding of global education

Second New Trends on Global Education Conference, Girne, Kıbrıs (Kktc), 22 - 26 Eylül 2012, ss.1

Turkish middle school students attitudes toward PowerPoint presentations

European Academic Conference (Clute Institute), Roma, İtalya, 6 - 09 Haziran 2012, ss.1-2

How students use the Internet for social studies

International Symposium on Social Studies Education, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, ss.1

Preservice teachers’ conceptions of environmental issues

European Conference on Educational Research, Berlin, Almanya, 6 - 09 Eylül 2011, ss.1

Academic profiles of faculty members in colleges of education in the Turkish universities

International College Teaching & Learning Conference (Clute Institute), Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 15 - 18 Ekim 2010, ss.1

Turkish preservice social studies teachers’ views regarding the field experiences

College Teaching & Learning Conference (Clute Institute), Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 13 Ekim 2010, ss.1

Preservice elementary teachers’ beliefs about the use of Internet in the social studies classroom

The Second International Congress of Educational Research, Antalya, Türkiye, 29 Nisan - 02 Mayıs 2010, ss.1

How online technologies promote global citizenship in the 21st century

4th annual conference of History Educators International Research Network (HEIRNET)., İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2007, ss.1

The influences of computer-supported instruction on the principles of constructivist pedagogy in the social studies curriculum

18th annual conference on Ethnographic and Qualitative Research in Education, Cedarville, Ohıo, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 10 Haziran 2006, ss.1

How teachers can be prepared to teach with multicultural and global perspectives

84th annual conference of NCSS - College and University Faculty Assembly, Baltimore, Maryland, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Kasım 2004, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Teaching about being a good citizen, government, and human rights in social studies

Controversial issues in social studies education in Turkey: The contemporary debates, Merry M. Merryfield, Brad M. Maguth (Series Eds.) & Elvan Günel , Editör, Information Age Publishing, Charlotte,Nc, ss.143-163, 2018

Sosyal Bilgilerde Teknoloji Kullanımı - Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi, Dursun Dilek, Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.679-699, 2016

Komparatistik: Politikunterricht im internationalen Vergleich- eine wissenssoziologische Forschungsperspektive

Formate fachdidaktischer Forschung in der politischen Bildung, Petrik, A., Editör, Wochenschau, Schwalcbach, ss.103-112, 2015

Sample Case Study :Exemplary social studies teachers' use of computer-supported instruction in the classroom

Applying educational research : how to read, do, and use research to solve problems of practice, Meredith D Gall; Joyce P Gall; Walter R Borg , Editör, Pearson Publishing , Boston, ss.369-384, 2015

21. Yüzyıl online teknolojileri global vatandaşlığı nasıl etkiler?

21. Yüzyılda kimlik, vatandaşlık ve tarih eğitimi, Safran M. & Dilek, D. , Editör, Yeni İnsan, İstanbul, ss.241-250, 2008