Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Decellularization of Trachea With Combined Techniques for Tissue-Engineered Trachea Transplantation.

Clinical and experimental otorhinolaryngology, cilt.12, ss.86-94, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The incidence of thyroid cartilage invasion in early-stage laryngeal carcinoma: Our experience on sixty-two patients.

Clinical otolaryngology : official journal of ENT-UK ; official journal of Netherlands Society for Oto-Rhino-Laryngology & Cervico-Facial Surgery, cilt.43, ss.388-392, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Spreader Graft on Nasal Functions in Septorhinoplasty Surgery.

The Journal of craniofacial surgery, cilt.28, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Human olfactory stem cells for injured facial nerve reconstruction in a rat model

HEAD AND NECK-JOURNAL FOR THE SCIENCES AND SPECIALTIES OF THE HEAD AND NECK, cilt.38, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Helicobacter pylori in lacrimal secretions.

ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL, cilt.95, sa.3, ss.8-11, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Cochlear functions in children with familial Mediterranean fever: Any role of the severity of the disease?

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.79, sa.9, ss.1566-1570, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Open Technique Rhinoplasty on Mimicry: Electroneurographic Evaluation

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.26, sa.4, ss.1348-1351, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A New Persistent Suture Technique for Correction of Caudal Septal Dislocation

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.25, sa.6, ss.2169-2171, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Connecticut (CCCRC) Olfactory Test: Normative Values in 426 Healthy Volunteers.

INDIAN JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY AND HEAD & NECK SURGERY, cilt.66, sa.1, ss.31-4, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Relationship Between the Branches of the Recurrent Laryngeal Nerve and the Inferior Thyroid Artery

ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, cilt.121, sa.10, ss.650-656, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The importance of voice analysis in evaluating the effectiveness of reflux treatment.

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.26, ss.207-12, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Isolated middle ear meningioma.

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.26, ss.238-40, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Pediatrik Tonsillektomiler

Klinik Tıp Bilimleri, cilt.4, ss.23-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fasiyal Plastik Cerrahide Gu¨ncel Yaklaşımlar.

Türkiye Klinikleri, cilt.7(2), ss.37-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İşitme Kayıpları

Klinik Gelişim, cilt.25 (4), ss.66-72, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tracheal paraganglioma: a case report.

Kulak burun bogaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.21, ss.229-33, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Tracheal paraganglioma a case report.

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.21(4), ss.229-233, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pre-auricular and ascending helical free composite flap in reconstructing an alar defect resulting from a human bite: a case report.

Kulak burun boǧaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, cilt.21, sa.3, ss.167-170, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Taze Kadavrada N.Laringeus Inferior Disseksiyonu

TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ ARŞİVİ, cilt.46(3), ss.185-189, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Midfasial Konjenital Epidermoid Kist, Vaka Sunumu

KBB POSTASI, cilt.14 (3), ss.23-26, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Principles of Experimental Animal Study for Tracheal Transplantation..

2nd Compromised/Diffucult Airway & Laryngotracheal Stenosis Conference and Workshop with International Participation., İzmir, Türkiye, 5 - 06 Şubat 2016, ss.1

KBB’ de Kök Hücre Uygulamaları.

I·stanbul KBB-BBC Uzmanları Dernegˆi 7. Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 10 - 13 Eylül 2015, ss.1

Invivo tissue engineering trachea using adipose derived mesenchimal stem cell and Cadaveric tracheal scaffold

OMICS . 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine, Roma, İtalya, 27 - 29 Temmuz 2015, ss.78

New approach for demaged fasial nerve regeneration based on stem cells

OMICS 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine, Roma, İtalya, 27 - 29 Temmuz 2015, ss.41

Lokal I·leri Tiroid Kanserleri Tedavisi, Klinik Deneyimlerimiz..

36. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014, ss.1

I·zole orta kulak meningioma..

36. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸- Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.1

Trakea Mühendisligˆi..

Celal Bayar Üniversitesi Tip Fakültesi Bilim Kulübü 9. Ulusal Tip Ögˆrenci Kongresi, Manisa, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014, ss.1

Total Ve Parsiyel Larenjektomi Uygulanan Hastalarin Seksüel Fonksiyonlari Açisindan Kars¸ilas¸tirilmasi..

35. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.1

Hastalarin Mizaç Ve Karakter Özellikleri Larenjektomi Sonrasi Alkol Kullanimini Öngörür Mü?.

35. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongres, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.1

Hasarlanmıs¸ Rat Fasiyal Sinir Rekonstrüksiyonunda Insan Olfaktör Bölge Nöronal Kök Hücre Uygulaması.

35. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.1

Kaudal Septum Dislokasyonlarını Düzeltmede Yeni Kalıcı Bir Sütür Teknigˆi..

34. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2012, ss.1

I·nvivo Doku Mühendisligˆi I·le Tavs¸anlarda Allojenik Trakea Transplantasyonu.

34. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Ekim 2012, ss.1

TKBBV Egˆitsel Kurs Programı - Dakriosistorinostomi Teknikleri ,.

34. Ulusal Kulak Burun Bogˆaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Ekim 2012, ss.1

Total Ve Parsiyel Larinjektomili Hastaların Bakım Verenlerinin Bakım Yükü Açısından Kars¸ılas¸tırılması..

XII. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Eylül 2012, ss.1

Gözyas¸i Salgisinda Ve Nasal Sekresyonda Helikobakter Pylori

8. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2012, ss.1

Tersiyer Rhinoplasti.

8. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2012, ss.1

A Rare metastasis of papillary thyroid carcinoma to hypopharynx: a case report..

10th International Otorhinolaryngology Head&Neck Congress, Antalya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.1

Deney Hayvanlarinda KBB Modelleri.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2.Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu, İstanbul, Türkiye, 2 - 11 Mart 2012, ss.1

Trakeal Stent ve T-Tüp Sonrası Stenoz Gelis¸en Hastaya Yaklas¸ım..

33. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, ss.1

Pediatrik Yüksek Jugular Bulbus Ve I·letim Tipi I·s¸itme Kaybi: Olgu Sunumu..

30. Ulusal Kulak Burun Bogˆaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresine,, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008, ss.1

Kulak Burun Bogˆaz Çalis¸malarinda Deney Hayvanlari Kullanimi Ve Yasal Sorumluluklar

30. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresine, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008, ss.1

Kulak Burun Bogˆaz Pratigˆinde Anestezi

30. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresine, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008, ss.1

Taze Kadavrada N.Laringeus Inferior Disseksiyonu

30. Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008, ss.1-7

Using Scoring System And Empiric Treatment I·n Diagnosis Of Reflux

EUFOS 6th Europian Congress of Oto- Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Viyena, Avusturya, 30 Haziran - 04 Temmuz 2007, ss.21

Diagnosis and Treatment of the Extra-Oesophageal Complications of Reflux

6th European Congress of Oto- Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Congress Center, Viyena, Avusturya, 30 Haziran - 04 Temmuz 2007, ss.1

Laringofarengeal Reflü Hastalarında Tedavi Öncesi Ve Tedavinin 1. Ve 3. Ayında Akustik Analiz..

29. Türk Ulusal Kulak Burun Bogˆaz Ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 31 Mayıs 2007, ss.1

Nazal Septumda Kavernöz Hemanjiom, Vaka Sunumu.

2.Ulusal Rinoloji Kongresi,, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2007, ss.1

KBB ve Gögˆüs Hastalıkları Pratigˆinde Extraözofagial Reflü..

28. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005, ss.1

Orta Yuzde Konjenital Epidermoid Kist, Vaka Sunumu..

28. Ulusal Otorinolaringoloji ve Bas¸-Boyun Cerrahisi Kongresi,, Antalya, Türkiye, 21 - 26 Mayıs 2005, ss.1