Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2006 Tıpta Uzmanlık

  Sb Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, Türkiye

 • 2000 - 2001 Tıpta Uzmanlık

  Sb Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Türkiye

 • 1992 - 1999 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Tıpta Uzmanlık

  LARİNGOVİDEOSTROBOSKOPİK İNCELEME VE SKORLAMA İLE LARİNGOFARENGEAL REFLÜ TANISINDA AMPİRİK LANSOPRAZOL KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE TEDAVİ İLE LARENGEAL BULGULARDAKİ DEĞİŞİMLER

  Sb Taksimeğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kbb Kliniği, Kbb Kliniği

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu

  Sağlık ve Tıp , KBB Okulları, KBB BBC Derneği

 • 2014Temel Mikrocerrahi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği

 • 2007Work Shop On Laryngopharyngeal Reflux and Swallowing Disorders

  Sağlık ve Tıp , European Laryngological Society (ELS) and American Bronchoesophagological Association (ABEA)

 • 2005Uygulamali Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu.

  Sağlık ve Tıp , Anatomi Arastirmalari Dernegi , Ankara Üniversitesi

 • 2005Boyun Diseksiyonu Kursu.

  Sağlık ve Tıp , Anatomi Arastirmalari Dernegi , Ankara Üniversitesi

 • 2005Anatomi Arastirmalari Dernegi Temporal Kemik Diseksiyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , Anatomi Arastirmalari Dernegi, Ankara üniversitesi