Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2015 İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 7. Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Kocaeli, Türkiye

 • 2015 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine

  Davetli Konuşmacı

  Ancona, İtalya

 • 2015 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine

  Moderatör

  Rome, İtalya

 • 2015 4th International Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine

  Davetli Konuşmacı

  Rome, İtalya

 • 2011 7. Türk Rinoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2007 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery Congress

  Panelist

  Vienna, Avusturya

Ödüller

 • Kasım 2013 Hasarlanmış Rat Fasiyal Sinir Rekonstrüksiyonunda Insan Olfaktör Bölge Nöronal Kök Hücre Uygulaması

  Kulak Burun Bogaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği

 • Ekim 2012 İnvivo Doku Mühendisliği İle Tavşanlarda Allojenik Trakea Transplantasyonu.

  Kulak Burun Bogaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 93

h-indeksi (WOS): 5