Uzman Dr.

Çisem KENDİR


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Tıpta Yandal Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2013 - 2018

2013 - 2018

Tıpta Uzmanlık

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

2005 - 2011

2005 - 2011

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Tıpta Uzmanlık

İlk Afebril Nöbette Epilepsi Gelişimi İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Uluslararası Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi (GİDR) Uygulayıcı Eğitimi Kursu

Sağlık ve Tıp

Türkiye Milli Pediatri Derneği

2015

2015

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kursu

Sağlık ve Tıp

Türkiye Milli Pediatri Derneği

2015

2015

Tübitak ULAKBİM Bilimsel Yayınlarda Kaliteye Ulaşmak, Yazar ve Editör Eğitim Semineri

Sağlık ve Tıp

Tübitak ULAKBİM ( Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi )

Araştırma Alanları

Tıp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Pediatrik Gastroenteroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - 2018

2013 - 2018

Araştırma Görevlisi Dr.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

İlk afebril nöbette epilepsi gelişimi için risk faktörlerinin değerlendirilmesi

Kendir Ç. , Polat M.

62. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 14 - 18 Kasım 2018, ss.53

2017

2017

Akut ürtikerle başvuran pediatrik hastalarda etyolojik faktörler, klinik izlem ve tedavi yönetimi

Kendir Ç. , Yılmaz Ö., Yüksel H.

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 14 - 18 Mayıs 2017, ss.123

2017

2017

Status epileptikus ile başvuran pridoksin bağımlı epilepsisi olan bir olgu

Kendir Ç. , Polat M.

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 14 - 18 Mayıs 2017

2016

2016

Atipik HÜS olgusu

Ertan P., Kendir Ç.

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016, ss.14

2016

2016

A Case of Atypic Hemolytic Uremic Syndrome

Kendir Ç. , Ertan P., Berdeli A.

1.Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi , Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2016, ss.339-340

2015

2015

Geç başlangıçlı Krabbe olgusunda MRG bulguları

Kendir Ç. , Polat M.

59. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015, ss.58

2015

2015

Konjenital koledok kisti ve pankreatit birlikteliği

Kendir Ç. , Kasırga E., Günşar C.

59. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Kasım 2015, ss.73-74