İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Tıpta Uzmanlık, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, CERRHAPAŞA TIP FAKÜLTESİ, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1993-1997
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 1986-1992
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda gelişen nozokomiyal pnömoni tedavisinde anti-bakteriyal ilaçlarla granülosit koloni stimülan faktör kombinasyonunun kullanılması.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI Aralık, 1997.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP Koordinasyon Birimi