İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırmacı BERİL ANILANMERT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü
Bölüm : Fen Bilimleri Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 212 4143000 | Dahili : 22827
E Posta Adresi : beril.anilanmertistanbul.edu.tr | beril.anilanmertistanbul.edu.tr
Web Adresi :
Ofis : Cerrahpaşa kampüsü
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Cerrahpaşa/Istanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Adli Tıp Enstitüsü, Fen Bilimleri, 2006-2014
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 1999-2006
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, 1997-1999
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık, 1992-1996
Yaptığı Tezler
Doktora, "GHB, ketamin, norketamin, fenobarbital, tiyopental, zolpidem, zopiklon ve fenitoin'in LC-MS/MS yöntemi ile idrardan eşzamanlı tayini", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Adli Tıp Enstitüsü Fen Bilimleri Haziran, 2014.
Doktora, "Triptofan-aspirin, lösin-aspirin ligandları ile Cu (II) ve Zn (II) metallerinin oluşturduğu üçlü komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik yöntemle tayini", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, "Cisplatin o-Fenilendiamin kompleksinin oluşum koşullarının incelenmesi ve oluşan kompleks yardımıyla idrarda spektrofotometrik yöntemle cisplatin miktar tayini", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Haziran, 1999.
Yabancı Diller
Almanca, Zayıf
İngilizce, Çok İyi
Arapça, Zayıf
Araştırma Alanları
Analitik Kimya
Biyoanalitik Yöntemler
Adsorpsiyon Spektroskopisi
Ayırma Teknikleri
Elektroanalitik Yöntemler
Kromatografi
Moleküler Kütle Spektometrisi
Adli Tıp
Eczacılık
Adli Toksikoloji
Adli Kimya
İlaç Analizleri
Patlayıcı analizleri
Psikoaktif Madde analizleri
Enerjetik maddelerin analizleriİ
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Kimya
Analitik Kimya
Web Of Science Araştırma Alanları
Chemistry, Analytical
Pharmacology & Pharmacy
Toxicology
Substance Abuse
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Diğer, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, Adli Tıp Enstitüsü (unvan: Doç. Dr.), 2018 - Devam Ediyor
Diğer, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Adli Tıp Enstitüsü (unvan: Doç. Dr.), 2017 - 2018
Diğer, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Adli Tıp Enstitüsü (unvan: Dr.), 2010 - 2017
Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 2008 - 2009
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Eczacılık Fakültesi, 1997 - 2006
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Tez Savunma Jurisi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eylül, 2008
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Jurisi, Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Kasım, 2008
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temmuz, 2008
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Anilanmert B., Narin I., Aydin I., Açikkol M., "Fast chromatographic screening method for 7 drugs of potential threat in drug facilitated crimes", PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.31, pp.231-235, 2018
Yenel Avci G.F., Anilanmert B., Cengiz S., "Rapid and simple analysis of trace levels of three explosives in soil by liquid chromatography—tandem mass spectrometry", ACTA CHROMATOGRAPHICA, vol.29, no.2017, pp.45-56, 2016
Şener H., Anilanmert B., Cengiz S., "A fast method for monitoring of organic explosives in soil: a gas temperature gradient approach in LC–APCI/MS/MS", CHEMİCAL PAPERS, vol.71, pp.971-979, 2017 (Link)
Anilanmert B., Aydın M., Apak R., Avci G.Y., Cengiz S., "A Fast Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometric Analysis of PETN (Pentaerythritol Tetranitrate), RDX (3,5-Trinitro-1,3,5-triazacyclohexane) and HMX (Octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine) in Soil, Utilizing a Simple Ultrasonic-Assisted Extraction with Minimum Solvent", ANALYTICAL SCIENCES, vol.32, pp.611-616, 2016
Anilanmert B., Çavuş F., Narin İ., Cengiz S., Sertler S., Özdemir A.A., et al., "Simultaneous analysis method for GHB, ketamine, norketamine, phenobarbital, thiopental, zolpidem, zopiclone and phenytoin in urine, using C18 poroshell column", JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY B-ANALYTICAL TECHNOLOGIES IN THE BIOMEDICAL AND LIFE SCIENCES, vol.1022, pp.230-241, 2016
Zazoğlu S., Anilanmert B., Aydın M., Cengiz S., "Fast confirmation for marijuana metabolite: THC-COOH, ultra-fast LC-MS/MS run time, and application to routine samples", ACTA CHROMATOGRAPHICA, vol.253, pp.253-265, 2016
Anilanmert B., Sertler S., Çavuş F., Cengiz S., "Validated method for occupational cyclophosphamide monitoring using LC-MS/MS and a Poroshell 120 column", CHEMICAL PAPERS, vol.69, pp.1395-1401, 2015
Demircivi P., Karadirek S., Anilanmert B., Tutar A., Hizal J., Apak R., "MODELING OF ACIDIC AND COMPLEXATION PROPERTIES OF HUMIC ACIDS USING THE IRWING-ROSSOTTI METHOD", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.24, pp.4743-4750, 2015
Açikkol M., Ozdemir A.A., Anilanmert B., Mirsal H., "A Highly Specific, Fully Validated Urinary Ethyl Glucuronide Analysis Using Solid Phase Extraction-Liquid Chromatography/Electrospray Ionization-Tandem Mass Spectrometry", JOURNAL OF AOAC INTERNATIONAL, vol.98, pp.760-766, 2015
Anilanmert B., Ozdemir A.A., Aydın M., Akgül M., Cengiz S., "A rapid LC-MS/MS method for determination of urinary EtG and application to a cut-off limit study", CHEMICAL PAPERS, vol.69, pp.1532-1540, 2015
Unal G., Yeloglu I., Anilanmert B., Narin I., "Pk(A) Constant Of Varenicline", JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, vol.57, pp.14-17, 2012
Narin I., Sarioglan S., Anilanmert B., Sari H., "Pk(A) Determinations For Montelukast Sodium And Levodropropizine", JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY, vol.39, pp.1582-1588, 2010
Anilanmert B., Pekin M., Apak M.R., "Investigation Of The Formation Of Copper(H)-Tryptophane-Aspirin Ternary Complexes", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.22, pp.8060-8072, 2010
Anilanmert B., Ozdemir F.A., Erdinc N., Pekin M., "Potentiometric Determination Of The Dissociation Constants Of Epirubicin Hcl And Irinotecan Hcl", MENDELEEV COMMUNICATIONS, vol.16, pp.97-98, 2006
Arıöz Ödemir F., Anilanmert B., Pekin M., "Spectrophotometric Investigation Of The Chemical Compatibility Of The Anticancer Drugs Irinotecan-Hci And Epirubicin-Hci In The Same Infusion Solution", CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY, vol.56, pp.529-534, 2005
Anilanmert B., Yalcin G., Arioz F., Dolen E., "The Spectrophotometric Determination Of Cisplatin In Urine, Using O-Phenylenediamine As Derivatizing Agent", ANALYTICAL LETTERS, vol.34, pp.113-123, 2001
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Anilanmert B., Çavuş F., Cengiz S., "17025 Laboratuvar Akreditasyonunda Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Örneği", TSE Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, cilt.52, ss.36-45, 2013
Yeloğlu I., Anilanmert B., Narin I., "Pk A Constant Of Mupirocin", International Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, vol.2, pp.116-117, 2010
Sarıoğlan S., Narin İ., Sarı H., Anilanmert B., Berçin E., "2-AMİNO-3-{[2-NİTRO-1-(3-NİTROFENİL) PROPİL] SULFANİL} PROPİYONİK ASİTİN ASİTLİK SABİTİNİN POTANSİYOMETRİK METOTLA TAYİNİ", Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences), vol.17, pp.156-161, 2008
Anilanmert B., "Eczacılık Eğitiminde Kalitenin Arttırılması", Aktüel Eczacı, ss.40-40, 1996
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Anilanmert B., "A Superexplosive:Octanitrocubane", International Workshop on Energetic Materials, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2018, pp.x-x
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., Rayimoğlu G., Yükseloğlu E.H., Cengiz S., "Adli Belgelerin Üzerndeki DNA Eserlerinin İdentifikasyonunda Yeni Bir Yaklaşım", III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, pp.x-x
Anilanmert B., Cengiz S., "Takva Yönünden Günlük Hayatta Besinler yoluyla Maruz Kalınan Alkol Düzeylerinin Değerlendirilmesi", III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, İZMİR, TÜRKIYE, 19-21 Nisan 2019, pp.x-x
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., Cengiz S., "Laboratuvarda Patlayıcı Maddelerle Çalışma", 9. International Conference on Occupational Safety and Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2018, pp.PS-314-PS-314
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Cengiz S., "Dilute and shoot determination of sertralin, zolpidem and fentanyl in beverages with fast LC-MS/MS elution", 1st International Balkan Chemistry Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2018, pp.69-69
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Öztürk Er E., Yılmaz Pekçalışkan E., Cengiz S., "A green method kit for forensic drug analysis, to solve drug-induced crimes", 1st International Balkan Chemistry Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2018, pp.43-43
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., "Transdermal Yamalara Maruziyet", 9. International Conference on Occupational Safety and Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2018, pp.PS-143-PS-143
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., "Antineoplastik Ajanlara Maruziyet", 9. International Conference on Occupational Safety and Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2018, pp.PS-146-PS-146
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., "Endüstri Ve Kimya Laboratuvarlarda Önemli Bir Tehlike Kaynağı: Hidroflorik Asit", 9. International Conference on Occupational Safety and Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2018, pp.PS-315-PS-315
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., "Kimyasal Maddelere Bağlı Laboratuvar Kazalarında İlkyardım", 9. International Conference on Occupational Safety and Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2018, pp.PS-036-PS-036
Anilanmert B., "Date-Rape Drugs In Forensic Sciences And A Look To The Developments In Analysis Methods In Beverages Found In Crime Sciences", II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.x-x
Anilanmert B., "Incompatible Chemicals in Laboratory and Manufacturing", II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY ACADEMIC STUDIES, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2018, pp.X-X
Anilanmert B., Yenel Avci G.F., Şener H., Apak R., Cengiz S., "Explosive Analysis Method-Development Studies in the Institute of Forensic Sciences: Evolution of the Methods For Faster Analyses, Higher Recoveries (Davetli Konuşmacı)", International Workshop on Energetic Materials, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2018, pp.x-x
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., "Laboratuvarlardaki Biyolojik Risk Etmenleri Ve Biyogüvenlik", 9. International Conference on Occupational Safety and Health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2018, pp.PS-072-PS-072
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., "A Toxic Substance in the Workplace Environment: Toluene", 8th international conference on occupational safety and health, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, pp.409-409 (Link)
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Aşicioğlu F., "Bir Tehdit Unsuru Olarak Enerji İçecekleri : Ne Kadar Masum?", 13. ADLİ BİLİMLER KONGRESİ, MUĞLA, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2016, ss.398-398
Şener H., Anilanmert B., Cengiz S., "Screening and Confirmation of Nitramine, Nitroaromatic and Nitrate Ester Explosives in Soil", American Academy of Forensic Sciences Meeting, Orlando, ABD, 16-21 Şubat 2015, pp.231-231
Çavuş Yonar F., Anilanmert B., "Suç Amaçli Kullanılan İlaç ve Maddeler", 2. IVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2015, pp.89-P079-89- P079
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., "Yeni Nesil Psikoaktif Maddeler: (İl)legal Kafa Yapıcılar", 2. IVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2015, pp.90 (P-080)-90 (P-080)
Çağlar Andaç S., Anilanmert B., Narin İ. , Açikkol M., "Direct Simultaneous Determination of Ketamin, Phenobarbital, Zopiclone, Zolpidem, Phenytoin and Thiopental in a Carbonated Caffeine Based Beverage using HPLC-DAD", Analytica Conference, Münih, ALMANYA, 1-3 Nisan 2014, pp.TRENN 16-TRENN 16
Çavuş Yonar F., Açikkol M., Mercan S., Anilanmert B., "Analysis Of Dried Blood Spot (DBS) In Forensic Toxicology", , Balkan Academy of Forensic Scences, 9th Annual Meeting, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Haziran 2013, pp.P 7-P 7
Anilanmert B., Yenel Avci G.F., Apak M.R., Cengiz S., "An LC-MS/MS method for RDX, HMX and PETN analysis in soil matrix", IUPAC World 44. Chemistry Congress 2013, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.1454-1454
Anilanmert B., Sertler Ş., Çavuş Yonar F., Cengiz S., "A determination method for Cyclophosphamide tracing in urines of drug-exposed hospital staff ", IUPAC World 44. Chemistry Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.1445-1445
Irten A., Açikkol M., Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Cengiz S., "A Fast and Cheap Determination Method For Ink Components In Questioned Documents using HPLC", Balkan Academy of Forensic Scences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Haziran 2013, pp.OP13-OP13
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Cengiz S., "Laboratuvar Akreditasyonunda Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Laboratuvarı Örneği ", Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25 Haziran - 26 Kasım 2013, pp.OP 13-OP 13
Cengiz S., Salkim İşlek D., Anilanmert B., "Determination of the Age of Ink Entries From Questioned Documents with TD-GC/MS and HPLC methods", American Academy of Forensic Sciences 65. Anniversary Meeting, Washinton, D.C., ABD, 18-23 Şubat 2013, pp.191-191
Anilanmert B., Özdemir A.A., Aydin M., Cengiz S., "LC MS MS Kullanılarak Idrarda Etil Glukuronid Tayini ve Yöntemin Validasyonu (Determination of Ethyl Glucuronide using LC/MS/MS and the Validation of the Method)", XII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2013, ss.P-189 (227)-P-189 (227)
Çavuş F., Anilanmert B., Yenel Avci G.F., Açikkol M., Cengiz S., "Increasıng Importance Of Ghb, Ketamıne, Norketamıne And Some New Methods Suggested For Theır Sımultaneous Anaysıs In Urıne Wıth LC-MS/MS", BAFS, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Haziran 2013, pp.5-5
Cengiz S., Anilanmert B., "Quantification Method for the Determination of Frequently Abused Drugs in urine using LC-MS/MS ", EAFS 2012, The Hague, The Haque, HOLLANDA, 20-24 Ağustos 2012, pp.225 (357)-225 (357)
Anilanmert B., Apak M.R., Aydin M., Cengiz S., "Determination of RDX, HMX and PETN in soil using LC-MS/MS ", EAFS 2012, the Hague, HOLLANDA, 20-24 Ağustos 2012, pp.95 (344)- 95 (344)
Anilanmert B., Kesmezoğlu Darı S., Çakan H., Cengiz S., "TOXICOLOGICAL ANALYSIS OF AMITRIPTYLINE IN LARVAE OF LUCILIA SERICATA AND DECOMPOSED LIVER, USING LC-MS/MS", 2. Eser Analiz Çalıştayı, Trabzon, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.P 13 - 95-P 13 - 95
Demirtaş N., Türkmen Z., Anilanmert B., Salihoğlu T., Cengiz S., "Determination of Ketamine in Burn Patients by HPTLC and LC-MS/MS: A pilot study for Forensic aspects ", 6th European Academy of Forensic Science Conference, The Hague, HOLLANDA, 20-24 Ağustos 2012, pp.346-346
Anilanmert B., Çavuş F., Narin İ., Açikkol M., "Simultaneous Determination of Some Common Date Rape Drugs and Barbiturates in Urine, Using LC/MS/MS", 2. Eser Analiz Çalıştayı, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Haziran 2012, ss.53-53
Anilanmert B., Çavuş F., Cengiz S., Narin İ., Açikkol M., "LC-MS/MS Method For Determination of GHB and Barbiturates", EAFS, The Hague, HOLLANDA, 20-24 Ağustos 2012, pp.344-344
Türkmen Z., Anilanmert B., Ziyalar N., Cengiz S., "Muenchausen Syndrome By Proxy: A Warfarin Case, ", 19th IAFS WORLD MEETING 9th WPMO TRIENNIAL MEETING 5th MAFS MEETING, Maderia, PORTEKIZ, 12-17 Eylül 2011, pp.11-11
Açikkol M., Özdemir A.A., Anilanmert B., Mırsal H., "Determination of Ethylglucuronide (Etg) in monitoring of alcohol abuse and treatment and forensic cases, and its importance,", 19th IAFS World Meetıng 9th WPMO Triennial Meeting 5th MAFS MEETING , Madeira, PORTEKIZ, 12-17 Eylül 2011, pp.19-19
Anilanmert B., Balta M. , Aydin M., Bavunoğlu I., Cengiz S., Türkmen Z., "Confirmation of Oleander poisoning by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry", AAFS (American Academy of Forensic Sciences) Meeting, 2010, Colorado Springs, ABD, 4-7 Ocak 2010, pp.K9 (426)-K9 (426)
Anilanmert B., Yeloğlu I. , Narin İ., "pKa Constant of Mupirocin", 5. Black Sea Conference on Analytical Chemistry, ORDU, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2009, pp.242-242
Narin İ. , Anilanmert B., Sarioğlan S., Sari H., "pKa Determination of Levodropropizine ", 5. Black Sea Conference on Analytical Chemistry, ORDU, TÜRKIYE, 23-26 Eylül 2009, pp.241-241
Narin İ., Sarıoğlan S., Anilanmert B., Sarı H., "Monteleukast Sodyum un asitlik sabitinin potansiyometrik yöntemle belirlenmesi (Determination of the acidity constant of Monteleukast Sodium using potentiometric method)", IV. Uusal Analitik Kimya Kongresi, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2008, ss.48-48
Ariöz Özdemir F., Anilanmert B., Pekin M., "The Chemical Interaction of the Drugs Irinotecan-HCl and Epirubicin-HCl in the Same Infusion Solution ", EHRLICH II –2nd World Conference on Magic Bullets, Nürnberg, ALMANYA, 3-5 Ekim 2008, pp.A14-A14
Anilanmert B., Pekin M., "Formation constant of Zn(II)-Leucine-Aspirin Ternary Complex", 3 rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-21 Ekim 2007, pp.121-121
Anilanmert B., Pekin M., Apak M.R., "Formation and Formation Constants of Cu(II)-Tryptophan-Aspirin Ternary Complex", Complex’5 th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2007, pp.83-83
Anilanmert B., Pekin M. , Apak M.R., "Formation of Zn(II)-Tryptophan-Aspirin Ternary Complex and Its Formation Constant ", 3 rd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-21 Ekim 2007, pp.122-122
Ariöz Özdemir F. , Anilanmert B., Pekin M., "Spectrophotometric Investigation of Chemical Compatibility of Anticancer Drugs Irinotecan HCl and Epirubicin HCl In The Same Infusion Solution", 4 th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Eylül 2003, pp.P 13 -95-P 13 -95 (Link)
Ariöz Özdemir F., Anilanmert B., Erdinç N., Pekin M. , "‘A Determination of Dissociation Constants of the Anticancer Drugs Epirubicin HCl and Irinotecan HCl, by Potentiometric Method", 3rd Aegean Analytical Chemistry Days, POLİHNİTOS / LESVOS, YUNANISTAN, 29 Eylül - 3 Ekim 2002, pp.P2-19-P2-19
Anilanmert B., Yalçin G. , Ariöz Özdemir F., Dölen E., "The selective determination of intact cisplatin in urine using o-phenylenediamine as derivatizing agent by spectrophotometer’ ", 2nd International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, ANKARA, TÜRKIYE, 22-24 Eylül 1999, pp.P 10 -P 10
Anilanmert B., "Cisplatinin o fenilendiamin OPDA ile oluşturduğu kompleksin optimum oluşum koşullarının saptanması", Kimya-97 XI. Kimya Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 16-20 Haziran 1997, ss.526-526
Kitap ve Kitap Bölümleri
Anilanmert B., "Liquid Chromatography–Mass Spectrometry in the Analysis of Designer Drugs", in: Chromatographic Techniques in the Forensic Analysis of Designer Drugs, Teresa Kowalska, Mieczyslaw Sajewicz, Joseph Sherma, Eds., CRC Press (Taylor&Francis), Boca Raton, Florida, pp.67-114, 2018 (Link)
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Çağlar Andaç S., "Chapter 16 NBOMe Derivatives of Phenylethylamines and Their Analysis", in: Chromatographic Techniques in the Forensic Analysis of Designer Drugs, Teresa Kowalska, Mieczyslaw Sajewicz, Joseph Sherma, Eds., CRC Press (Taylor & Francis Group), Boca Raton, Florida, pp.305-328, 2018 (Link)
Anilanmert B., Çavuş Yonar F., Özdemir A.A., "Chapter 15 2C Derivatives of Phenylethylamines and Their Analysis", in: Chromatographic Techniques in the Forensic Analysis of Designer Drugs, Teresa Kowalska, Mieczyslaw Sajewicz, Joseph Sherma, Eds., CRC Press (Taylor & Francis Group) , Boca Raton, Florida, pp.277-304, 2018 (Link)
Anilanmert B., "Therapeutic Organometallic Compounds", in: Pharmacology, Luca Galelli, Eds., Intech, Rijeka, pp.651-680, 2012 (Link)
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"GHB, ketamin, norketamin, fenobarbital, tiyopental, zolpidem, zopiklon ve fenitoin’in LC-MS/MS yöntemi ile idrardan eşzamanlı tayini ", BAP Doktora, 2855, Yönetici, 2014
"Sertralin, Zolpidem ve Fentanilin içeceklerden LC-MS/MS ile tayini", BAP Arastırma Projesi, 47882, Yönetici, 2016
"Zaleplon için QTOFLCMS Yöntemiyle Kolada Hızlı Ve Doğrudan Analiz Yöntemi Geliştirilmesi ", BAP Diğer, FDP-2017-23383, Yönetici, 2017
"GHB ve bazi barbiturate türevlerinin HPLC-UV-DAD ile eşzamanlı tayini ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TSA-08-556, Yönetici, 2014
"Cisplatin o-fenilendiamin kompleksinin oluşum koşullarının incelenmesi ve miktar tayini yöntemi geliştirilmesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1994/SAĞ-02, Araştırmacı, 1996
"Irinotecan-epirubicin, antitümoral ilaç karışımlarının aynı infüzyon çözeltisi içinde kimyasal etkileşimlerinin potansiyometrik ve spektrofotometrik yöntemlerle incelenmesi ve bu ilaçların stabilite sabitlerinin potansiyometrik yöntemle tayini ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SAĞ-41/060700, Araştırmacı, 2003
"Triptofan-aspirin, lösin-aspirin ligandları ile Cu (II) ve Zn (II) metallerinin oluşturduğu üçlü komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik yöntemle tayini", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, SAĞ-048/070403, Araştırmacı, 2006
"Bazı Date-Rape İlaçlar İçin LC-MS/MS yöntemiyle meyve suyu ve kolada Hızlı ve Doğrudan Analiz Yöntemi Geliştirilmesi ve Validasyonu (son rapor teslim edildi)", TÜBITAK Projesi, 114Z785, Yönetici, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Forensic Sciences: Methods and Techniques, Editörler Kurulu Üyesi, 06.04.2019 - Devam Ediyor
Journal of Forensic and Crime Investigation, Editörler Kurulu Üyesi, 12.11.2018 - Devam Ediyor
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Editörler Kurulu Üyesi, 01.10.2018 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Kimya Derneği, , Üye, 12.06.2019 - Devam Ediyor
Adli Toksikoloji Derneği, , Üye, 07.01.2019 - Devam Ediyor
American Chemical Society, , Üye, 01.11.2013 - 01.11.2016
Istanbul Eczacı Odası, , Üye, 27.08.1997 - 22.07.2015
Bilimsel Hakemlikler
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health, Centers for Disease Control and Prevention, Kitap Hakemliği, Kasım 2019
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Separation Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2019
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2019
Current Analytical Chemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Journal of Research in Pharmacy, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Journal of Applied Laboratory Medicine, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Journal of Forensic Science and Criminology, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Journal of Research in Pharmacy, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
The Journal of Applied Laboratory Medicine, Dergide Hakemlik, Nisan 2019
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2019
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Ocak 2019
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Journal of Research in Pharmacy, Dergide Hakemlik, Eylül 2018
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2018
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Food Chemistry, Dergide Hakemlik, Mart 2018
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Marmara Pharmaceutical Journal , Dergide Hakemlik, Şubat 2018
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Marmara Pharmaceutical Journal , Dergide Hakemlik, Ocak 2017
Journal of Solution Chemistry , Dergide Hakemlik, Ekim 2016
Chemical Papers , Dergide Hakemlik, Ağustos 2016
Journal of Chromatographic Science, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Food Chemistry , Dergide Hakemlik, Mart 2016
Journal of Solution Chemistry , Dergide Hakemlik, Şubat 2016
Journal of Chromatographic Science, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Journal of Solution Chemistry , Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Journal of Solution Chemistry , Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Solution Chemistry , Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2014
Journal of Mass Spectrometry , Dergide Hakemlik, Temmuz 2014
Journal of Mass Spectrometry , Dergide Hakemlik, Şubat 2014
Bulgarian Chemical Communications, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of Mass Spectrometry , Dergide Hakemlik, Kasım 2013
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Ağustos 2012
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Şubat 2012
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Nisan 2011
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Temmuz 2010
Journal of Solution Chemistry, Dergide Hakemlik, Aralık 2009
Etkinlik Organizasyonu
III. International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2019
One Day One Seminar Validation - When is Enough Enough?, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
III.International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2019
International Workshop on Energetic Materials, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
International Symposium on Multidisciplinary Academic Studies, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
Ehrlich II - World Conference on Magic Bullets, Oturum Başkanı, , ALMANYA, 2008
Ehrlich II - World Conference on Magic Bullets, Davetli Konuşmacı, , ALMANYA, 2008
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 90
Web Of Science H İndeksi : 4
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 63
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 22
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 5
Ödüller ve Burslar
Anilanmert B, "Certificate of Outstanding Contribution in Reviewing, Elselvier-Food Chemistry, Mayıs 2018
Anilanmert B,Özdemir, A.A., Aydın, M., Cengiz, S., "Determination of Ethyl Glucuronide using LC/MS/MS and the Validation of the Method, XII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Spektroskopi Kongresi Hakem Kurulu, Mayıs 2011
Anilanmert B, "Dekanlık Özel Ödülü, Marmara Üniversitesi, Haziran 1996
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP Koordinasyon Birimi