İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi112363,1665336,731778
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi8097,5622,4482
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi9163,645236,36143
Mühendislik Fakültesi18242,2324957,77431
Orman Fakültesi45368064125
Sağlık Bilimleri Fakültesi5374,651825,3571
Spor Bilimleri Fakültesi1142,311557,6926
Veteriner Fakültesi7746,678853,33165
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü1754,841445,1631
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü00000
Kardiyoloji Enstitüsü1223,084076,9252
Nörolojik Bilimler Enstitüsü1100001
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu77033010
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu44066010
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu1456114425
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu2637,684362,3269
Yabancı Diller Yüksek Okulu4801205
Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu685,71114,297
Rektörlük0011001
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi00000
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü0011001
Toplam/Oran175957,8128442,23043
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP Koordinasyon Birimi