İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Personel Cinsiyet İstatistiği
Fakülte/Birim
Kadın
Oranı (%)
Erkek
Oranı (%)
Toplam
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi113063,265636,691788
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi8296,4733,5385
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi9163,645236,36143
Mühendislik Fakültesi18342,7624557,24428
Orman Fakültesi45368064125
Sağlık Bilimleri Fakültesi5373,611926,3972
Spor Bilimleri Fakültesi1140,741659,2627
Veteriner Fakültesi7846,998853,01166
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü1756,671343,3330
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü00000
Kardiyoloji Enstitüsü1426,423973,5853
Nörolojik Bilimler Enstitüsü1100001
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu77033010
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu44066010
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu1456114425
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu2739,134260,8769
Yabancı Diller Yüksek Okulu4801205
Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu685,71114,297
Rektörlük1501502
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi00000
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü0011001
Toplam/Oran1773581284423057
The Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı chart showing Ortalama series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP Koordinasyon Birimi