İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi284672331498001778
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi189180370082
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi23156833400143
Mühendislik Fakültesi10662115813000431
Orman Fakültesi40163622800125
Sağlık Bilimleri Fakültesi99210310071
Spor Bilimleri Fakültesi339470026
Veteriner Fakültesi7534305100165
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü5582100031
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü00000000
Kardiyoloji Enstitüsü15622260052
Nörolojik Bilimler Enstitüsü10000001
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu001900010
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu104500010
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu0091240025
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu34223730069
Yabancı Diller Yüksek Okulu00050005
Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu03040007
Rektörlük00010001
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi00000000
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü00001001
TOPLAM583233339125860003033
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP Koordinasyon Birimi