İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Duyurular
Birimlere Göre Personel Dağılımı
Fakülte/Birim
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr.Öğr.Üyesi
Öğr.Gör.
Arş.Gör.
Uzman
Okutman
Toplam
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi278682332510001788
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi189180400085
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi23156833400143
Mühendislik Fakültesi10362113813200428
Orman Fakültesi40163622800125
Sağlık Bilimleri Fakültesi109200320072
Spor Bilimleri Fakültesi339480027
Veteriner Fakültesi7534305200166
Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü5572100030
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü00000000
Kardiyoloji Enstitüsü15622260053
Nörolojik Bilimler Enstitüsü10000001
Ormancılık Meslek Yüksek Okulu001900010
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu104500010
Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu0091240025
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu34213830069
Yabancı Diller Yüksek Okulu00050005
Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu03040007
Rektörlük00010002
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi00000000
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü00001001
TOPLAM575234334127880003047
The Öğretim Üyelerinin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
The Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı chart showing Toplam series.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa BAP Koordinasyon Birimi